Xornadas e cursos

Febreiro-decembro 2022

Descrición O curso de perfeccionamento de viticultura e enoloxía está enfocado para que o alumnado realice todas as actividades necesarias, tanto no campo como na adega, para obter unha uva de calidade e a súa posterior transformación en viño de forma autónoma coa supervisión e control dun titor. O curso é totalmente práctico, con máis carga lectiva na parte de enoloxía que na de viticultura. Asesorados por un profesor especialista, cada grupo de dous alumnos encargarase das labores culturais

Febreiro-decembro 2022

Descrición Este curso básico de viticultura e enoloxía ten un enfoque eminentemente práctico, cunha duración descontinua que vai de febreiro a decembro, o que permite a formación práctica en todas as operacións que se desenvolven nun viñedo e nunha adega, desde a implantación ou mantemento da viña aos procesos de elaboración de viño na adega. Realizarase o seguimento en finca de todo o ciclo vexetativo das variedades brancas (branco lexítimo, godello, agudelo, albariño, etc.) e tintas (mencía, brancellao, merenzao,

Febreiro-decembro 2022

Descrición Curso de fruticultura eminentemente práctico no que, ao longo de todo o ciclo vexetativo, se traballarán con froiteiras de pebida, especialmente maceiras de mesa e sidra. A parte final do curso estará dedicada á tecnoloxía de elaboración de zume de mazá e da sidra. Obxectivos Ao final do curso, o alumnado será capaz de: 1. Realizar todas as operacións de xestión de explotacións froiteiras na zona atlántica, en especial das maceiras de mesa e da sidra. 2. Realizar

Introdución A Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega co patrocinio da Deputación da Coruña, organiza unha campaña formativa para a implementación dunha rede de infraestrutura verde a escala municipal na provincia da Coruña. Nas últimas décadas, os problemas ambientais foron tomando maior importancia, en particular aqueles derivados da contaminación, dunha inadecuada xestión do territorio e do gran crecemento demográfico. Iso implica a necesidade de accións directas e cambios no paradigma da ocupación e xestión do solo,

Outubro de 2021

Introdución A calidade é unha das ferramentas máis eficaces coa que contan os agricultores europeos para afrontar a competencia cada vez maior dos países emerxentes e das grandes marcas. As últimas crises agroalimentarias, xunto co maior poder adquisitivo da poboación, fixeron que os consumidores concederan unha importancia crecente á calidade dos alimentos, cunha demanda en aumento de produtos alimentarios de orixe xeográfica específica e certificada. Ligados a estas variables xeográficas aparecen os alimentos de calidade diferenciada, entendidos como tales:

27 de setembro

Introdución Entregar unha obra de xardinería coas plantas no seu punto de tamaño e calidade é un reto para xardineiros e paisaxistas; e na medida en que o conseguen son máis competitivos nun mercado esixente. A posibilidade de dispor de estruturas como tepes, xa desenvolvidas, con planta crecida e no punto óptimo para a instalación resolverá en gran medida esta problemática, aumentará as oportunidades de éxito das obras de xardinería e paisaxismo e reducirá os custes de mantemento. Tanto

Introdución A Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega co patrocinio da Axencia de Turismo de Galicia, no marco do programa O teu Xacobeo, de apoio a proxectos de dinamización do Xacobeo 2021-2022, e a colaboración do Concello de Betanzos, organiza o seminario internacional da paisaxe que leva por título: O carácter da paisaxe: o camiño inglés, a vila e o viñedo das Mariñas de Betanzos. Desde a aprobación no ano 2000 do Convenio Europeo da Paisaxe,

Marzo 2021

“Proporcionar aos produtores o coñecemento adecuado para desenvolver novos modelos de cadeas alimentarias curtas e sostibles que melloren os seus ingresos e aumenten a satisfacción dos consumidores” Introdución A Fundación Juana de Vega participa xunto con 5 entidades europeas no proxecto FOOD IMPROV´IDERS (https://foodimproviders.eu/) da convocatoria Erasmus + (KA204 Strategic Partnerships for adult education). Durante 36 meses (setembro 2020-agosto 2023), o proxecto abordará o deseño, desenvolvemento e proba en contornos de formación B-learning de contido pedagóxico que axude á

Febreiro-decembro 2021

Obxectivos A realización do curso terá compoñente teórica en aula e prácticas en finca. Un dos obxectivos a acadar é a realización práctica de todas as operacións necesarias para a implantación e mantemento de fincas frutícolas, principalmente adaptado á fruticultura da zona atlántica. Para poder acadar estes obxectivos eminentemente prácticos a execución do curso terá carácter discontínuo, comprendendo dito período desde o mes de febreiro ata remates do mes de novembro, coincidindo coa colleita da froita e posterior conservación

Decembro 2020

Introdución Na elaboración do viño é importante dispor dunha uva de calidade, pero tamén hai que aplicar na adega unhas prácticas tecnolóxicas axeitadas que permitan expresar todo o potencial da materia prima para obter un viño de calidade diferenciada. Dentro das tecnoloxías para asegurar a produción dun viño de calidade a maioría das adegas galegas optan pola utilización de lévedos comerciais que garanten a fermentación alcohólica dos mostos. Porén, esta estratexia conduce a unha uniformidade dos viños. Neste senso,

Introdución: A posta en marcha da Asociación Europea de Innovación para unha agricultura produtiva e sostible en 2012 supuxo un cambio na forma de acometer as accións de transferencia de coñecemento no ámbito do sector agrario. O novo modelo pretende evolucionar dun sistema lineal de transferencia da investigación aos usuarios, a un sistema de co-creación entre os distintos actores. Para implementar esta nova filosofia puxéronse en marcha nos Programas de Desenvolvemento Rural, os Grupos Operativos de innovación e os