Publicacións

Este traballo resume os principais resultados do convenio de colaboración Propiedade, mobilidade da terra e valorización territorial, subscrito entre a Fundación Juana de Vega, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Universidade de Santiago de Compostela. Aborda o funcionamento do mercado de terras rústicas en Galicia, con especial atención ás diferenzas entre as diversas partes do territorio. O

Como noutros ámbitos do sector primario galego, a forte atomización e a falta de asociacionismo provoca dificultades para competir e de acceso aos mercados exteriores, aínda que Galicia conta cunha vantaxe competitiva importante que vén determinada polas condicións climáticas e edafolóxicas. O potencial de Galicia para a produción de planta ornamental está por riba da maioría do territorio nacional

A Fundación Juana de Vega como iniciativa de desenvolvemento rural na área das Mariñas, financiou durante catro anos unha investigación para determinar o potencial do viño elaborado nesta comarca, a partir das variedades Branco Lexítimo e Agudelo. A investigación permitiu recuperar estas variedades ancestrais de Betanzos e inscribilas no rexistro oficial de variedades comercias do Ministerio de Agricultura, Alimentación

Durante os anos 2007, 2008 e 2009 a Fundación Juana de Veiga (A Coruña), a empresa The Trading House Amodia s.l. (Pontevedra) e a deputación de Pontevedra, a través da estación Fitopatolóxica do areeiro realizaron experiencias co obxecto de coñecer a evolución dos principais parámetros do froito de kiwi producido en Galicia, con particular atención ao contido en materia