Publicacións

A Estratexia de dinamización do sector cárnico de Galicia foi posta en marcha pola Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Medio Rural, co obxectivo de posicionar a Galicia como unha rexión de referencia na produción de carne, cun alto nivel de competitividade e sostibilidade. O sector cárnico é un dos piares básicos da economía rural de

A Estratexia de Dinamización Económica, Territorial e Turística das Comarcas Vitivinícolas de Galicia 2021- 2026 posta en marcha pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, ten como obxectivo fundamental consolidar o sector vitivinícola nos mercados nacionais e internacionais, reforzar a súa imaxe de marca e identidade vinculada aos diversos territorios nos que se produce e

A Estratexia de dinamización do sector lácteo galego foi posta en marcha pola Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, co obxectivo de consolidar a Galicia como unha das principais rexións lácteas de Europa. Malia os desafíos impostos por unhas cambiantes condicións de mercado nas últimas tres décadas, Galicia é hoxe en día a rexión coa

Preséntase neste informe unha estimación da contribución da cadea vitivinícola á produción, ao valor engadido bruto e ao emprego da economía galega. Na segunda parte, faise fincapé na contribución das cinco Denominacións de Orixe Vitivinícolas de Galicia (Monterrei, O Ribeiro, Rías Baíxas, Ribeira Sacra e Valdeorras) á economía dos seus respectivos territorios.