Colaboracións

Fundación Juana de Vega

A Fundación Juana de Vega colabora coas seguintes entidades:

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidadades

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Consellería de Facenda e Administración Pública

Consellería do Medio Rural

IMCAP

Erasmus+

Horizonte Europa

Interreg Europe

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago de Compostela

Misión Biológica de Galicia