Padroado

Presidente: D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidenta: Dª. Teresa Táboas Veleiro

Secretario: D. Ricardo García Seijo

Vogais

 • D. Ramón Villares Paz
 • D. Roberto Tojeiro Rodríguez
 • Dª María Dolores Fernández Vázquez
 • D. José Luis Macía Sarmiento
 • Dª Isabel Aguirre de Urcola
 • D. Vicente Arias Mosquera

Presidente: D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente: D. Vicente Arias Mosquera

Secretario: D. Ricardo García Seijo

Vogais

 • D. Ramón Villares Paz
 • D. Roberto Tojeiro Rodríguez
 • Dª María Dolores Fernández Vázquez
 • D. José Luis Macía Sarmiento
 • Dª. Teresa Táboas Veleiro
 • Dª Isabel Aguirre de Urcola

Presidente: D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente: D. Vicente Arias Mosquera

Secretario: D. Ricardo García Seijo

Vogais

 • D. Ramón Villares Paz
 • Dª. Mª Teresa Miras Portugal
 • D. Roberto Tojeiro Rodríguez
 • Dª María Dolores Fernández Vázquez.
 • D. José Luis Macía Sarmiento.
 • Dª. Teresa Táboas Veleiro

Presidente: D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente: D. Vicente Arias Mosquera

Secretario: D. Ricardo García Seijo

Vogais

 • D. Ramón Villares Paz
 • Dª. Mª Teresa Miras Portugal
 • D. Roberto Tojeiro Rodríguez
 • Dª María Dolores Fernández Vázquez.
 • D. José Luis Macía Sarmiento.

Presidente: D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente: D. Vicente Arias Mosquera

Secretario: D. Ricardo García Seijo

Vogais

 • D. José Mª Arias Mosquera
 • D. Ramón Villares Paz
 • Dª. Mª Teresa Miras Portugal
 • D. Roberto Tojeiro Rodríguez
 • Dª María Dolores Fernández Vázquez

Presidente: D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente: D. Vicente Arias Mosquera

Secretario: D. Ignacio Torres González

Vogais

 • D. José Mª Arias Mosquera
 • D. Juan Fernández Arévalo
 • D. Ramón Villares Paz
 • Dª. Mª Teresa Miras Portugal
 • D. Roberto Tojeiro Rodríguez

Presidente: D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente: D. Vicente Arias Mosquera

Secretario: D. Ignacio Torres González

Vogais

 • D. José Mª Arias Mosquera
 • D. Juan Fernández Arévalo
 • D. Ramón Villares Paz
 • Dª. Mª Teresa Miras Portugal

Presidente: D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente: D. Vicente Arias Mosquera

Secretario: D. Ignacio Torres González

Vogais

 • D. José Mª Arias Mosquera
 • D. Juan Fernández Arévalo
 • D. Ramón Villares Paz

Presidente: D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario: D. Ignacio Torres González

Vogais

 • D. Vicente Arias Mosquera
 • D. José Mª Arias Mosquera
 • D. Juan Fernández Arévalo
 • D. Ramón Villares Paz

Presidente: D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario: D. Ignacio Torres González

Contador: D. Eulogio Losada Varela

Tesoureiro: D. Vicente Arias Mosquera

Vogais

 • D. José Mª Arias Mosquera
 • D. Juan Fernández Arévalo

Presidente: Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario: D. Ignacio Torres González

Contador: D. Eulogio Losada Varela

Tesoureiro: D. Vicente Arias Mosquera

Vogais

 • D. Eulogio Losada Varela
 • D. José Mª Arias Mosquera

Presidente: Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario: D. Ignacio Torres González

Contador: D. Enrique Sáez Ponte

Tesoureiro: D. Juan Villar Cabo (fallece en 1989)

Vogais

 • D. Eulogio Losada Varela
 • D. José Mª Arias Mosquera

Presidente: Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario: D: Juan José Sáez Alfeirán (fallece)

Tesoureiro: D. Juan Villar Cabo 

Vogais

 • D. Eulogio Losada Varela
 • D. Ignacio Torres González
 • D. José Mª Arias Mosquera

Presidente: Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario: D: Juan José Sáez Alfeirán

Contador: D. Ramón Soto de Lemos (renuncia 28/04/1986)

Tesoureiro: D. Juan Villar Cabo 

Vogais

 • D. Eulogio Losada Varela
 • D. Ignacio Torres González

Presidente: Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente: D. Ángel Torres de la Riva (06/09/1982)

Secretario: D: Juan José Sáez Alfeirán

Contador: D. Ramón Soto de Lemos

Tesoureiro: D. Juan Villar Cabo 

Vogais

 • D. Manuel Losada de la Sierra (renuncia el 12/01/1983)
 • Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Presidente: Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente: D. Ángel Torres de la Riva

Secretario: D: Juan José Sáez Alfeirán

Contador: D. Ramón Soto de Lemos

Tesoureiro: D. Juan Villar Cabo 

Vogais

 • D. Manuel Losada de la Sierra
 • D. Oscar Francesca Sánchez

Presidente: Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente: D. Ángel Torres de la Riva

Secretario: D: Juan José Sáez Alfeirán

Contador: D. Ramón Soto de Lemos

Tesoureiro: D. Juan Villar Cabo 

Vogais

 • D. Manuel Losada de la Sierra