Xornadas e cursos

V. Produtos locais e circuítos curtos de comercialización. 24 de Novembro de 2011 Obxectivos Galicia conta cunha rica e variada produción agroalimentaria de recoñecida  calidade, que en numerosas ocasións xera escaso valor engadido para os produtores. Non obstante, nos  últimos anos estanse a producir cambios nas tendencias de consumo dirixidas á procura dunha alimentación baseada en produtos de calidade vinculados ao territorio próximo, que abren novas oportunidades de negocio para os produtores locais. O obxectivo de estas xornadas é

Outubro 2011

Mediante a introdución das novas solución técnicas, a xardinaría pode ser o complemento ideal para a bioconstrución e a arquitectura sostible. As cubertas vexetais son un exemplo perfecto da aplicación da xardinaría ás novas tendencias arquitectónicas que permiten converter dunha forma ecolóxica e intelixente, tellados e azoteas en xardíns. As novas áreas de aplicación das cubertas axardinadas diríxennos cara un futuro inmediato de proxectos fascinantes, xa que ningún outro elemento da arquitectura sostible desenvolveu de forma tan rápida tantas

Xullo 2010

Presentación Ao longo do ano 2010 vaise celebrar o bicentenario do que moitos países de América consideran o inicio da súa independencia. Estamos, por tanto, ante un bicentenario de unha extraordinaria relevancia para entender e interpretar o sentido histórico do espazo compartido entre España e América. É un momento especialmente propicio para que poidamos reformular o sentido das nacións, os pobos, o constitucionalismo, a modernidade, o liberalismo e a construción dos Estados nese espazo rico e plural. No congreso

A Fundación Juana de Vega está desenvolvendo desde o ano 2007 na área de Betanzos e Comarca un proxecto de investigación para a caracterización das variedades de vide “Branco Lexítimo” e “Agudelo” e a análise do seu potencial para elaboración de viños de calidade. Este estudo tamén está a contribuír ao proceso de recoñecemento destas variedades por parte da Oficina Española de Variedades Vexetais, o que permitirá que poidan ser empregadas na elaboración de viños, e identificadas na etiqueta

2004-2008

Co albo de debater a integración da vivenda no entorno natural do pais, a Fundación Juana de Vega e a Delegación do COAG de Ourense organizan as xornadas “A VIVENDA E A PAISAXE” e unha exposición “Vivendas destacadas no premio Juana de Vega de Arquitectura 2004-2008” que permanecerán abertas ao público do 21 de maio ao 11 de xunio do 2009 no ATENEO De este xeito, a Fundación cumpre con un dos obxectivos do Premio creado no ano 2004 para recoñecer

Abril 2009

Co albo de debater a integración da vivenda no entorno natural do pais, a Fundación Juana de Vega e a Delegación do COAG de Vigo organizan as xornadas “A VIVENDA E A PAISAXE” e unha exposición “Vivendas destacadas no premio Juana de Vega de Arquitectura 2004-2008“ que permanecerán abertas ao público na Sede do COAG en Vigo do 9 de Marzo ao 2 de Abril do 2009. De este xeito, a Fundación cumpre con un dos obxectivos do Premio creado no ano 2004

Dende o curso 1992-1993 ao curso 2009-2010 impartiuse en colaboración coa Universidade da Coruña formación en Xestión de Empresas Agroalimentarias. Esta formación serviu de base, para que un gran número de alumnos, ocupen hoxe postos de responsabilidade en empresas do sector. O Programa de Postgrao cuxo contido respondía ás necesidades empresariais, constituíu o complemento de formación necesario para aqueles titulados universitarios nas diferentes ramas agrarias, ou profesionais, que desexasen afrontar con éxito o seu futuro laboral e profesional. Obxetivos: Dirixido a