Xornadas e cursos

10 de maio de 2023

Desde setembro de 2020, a Fundación Juana de Vega traballa no proxecto FOODIMPROV’IDERS en colaboración con cinco entidades europeas. Este proxecto forma parte da convocatoria Erasmus+ (Asociacións estratéxicas KA204 para a educación de adultos) e o seu principal obxectivo é axudar aos produtores primarios da UE a adquirir coñecementos e habilidades para desenvolver modelos de comercialización baseados en circuítos curtos que lles permitan vender os seus produtos.Estes modelos, estreitamente vinculados a un territorio, presentan numerosas vantaxes, como a mellora

Maio 2023

No marco do proxecto Erasmus + “FOODIMPROV’IDERS” no que a Fundación Juana de Vega participa con outros 5 socios de Francia, Italia, Hungría, Eslovenia e Bulgaria, elaborouse o curso modular en liña “Canles curtas de comercialización no sector agroalimentario” Este ano abrimos a inscrición definitiva aos módulos en liña de xeito gratuíto para todas as persoas interesadas. A oferta online complétase cun obradoiro de emprendemento e un programa de conferencias web curtas entre os meses de febreiro e xuño. Inscrición gratuíta aberta de

Marzo 2022

A Misión Biolóxica do CSIC, a Fundación Juana de Vega e a Asociación de Produtores de Aceite de Oliva de Galicia presentan os resultados finais do proxecto de investigación “Caracterización e recuperación de variedades autóctonas de oliveira de Galicia” financiado pola Fundación Juana de Vega entre o anos 2017 e 2021. O proxecto foi desenvolvido polo Grupo de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia (Pontevedra) do Consello Superior de Investigacións Científicas, dirixido por Carmen Martínez Rodríguez, grupo que desenvolve

Marzo 2021

“Proporcionar aos produtores o coñecemento adecuado para desenvolver novos modelos de cadeas alimentarias curtas e sostibles que melloren os seus ingresos e aumenten a satisfacción dos consumidores” Introdución A Fundación Juana de Vega participa xunto con 5 entidades europeas no proxecto FOOD IMPROV´IDERS (https://foodimproviders.eu/) da convocatoria Erasmus + (KA204 Strategic Partnerships for adult education). Durante 36 meses (setembro 2020-agosto 2023), o proxecto abordará o deseño, desenvolvemento e proba en contornos de formación B-learning de contido pedagóxico que axude á

Decembro 2020

Introdución Na elaboración do viño é importante dispor dunha uva de calidade, pero tamén hai que aplicar na adega unhas prácticas tecnolóxicas axeitadas que permitan expresar todo o potencial da materia prima para obter un viño de calidade diferenciada. Dentro das tecnoloxías para asegurar a produción dun viño de calidade a maioría das adegas galegas optan pola utilización de lévedos comerciais que garanten a fermentación alcohólica dos mostos. Porén, esta estratexia conduce a unha uniformidade dos viños. Neste senso,

35 horas de formación en liña (8 módulos) e 9 horas de formación presencial (3 sesións de 3 horas cada unha na Fundación Juana de Vega) empregando metodoloxía “Design thinking”. MÓDULOS EN LIÑA SESIÓNS PRESENCIAIS Modulo 1.- Presentación do proxecto.Módulo 2.- Seguridade alimentaria.Módulo 3.- Xestión.Módulo 4.- EtiquetaxeMódulo 5.- Canles alimentarias alternativas.Módulo 6.- Procesado de alimentos.Módulo 7.- MarketingMódulo 8.- Casos de estudo. Módulo en formato de conferencia web (4 sesións de 30 minutos)Market place.Grupos de consumidores.Comedores escolares.Agrupación de produtores. Sesión