Curso básico de froiteiras de pebida: Maceiras de mesa, de sidra e transformados

Febreiro-decembro 2022

Formación práctica en colaboración co Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo para á implantación e mantemento de fincas frutícolas.

Descrición

Curso de fruticultura eminentemente práctico no que, ao longo de todo o ciclo vexetativo, se traballarán con froiteiras de pebida, especialmente maceiras de mesa e sidra.

A parte final do curso estará dedicada á tecnoloxía de elaboración de zume de mazá e da sidra.

Obxectivos

Ao final do curso, o alumnado será capaz de:

1. Realizar todas as operacións de xestión de explotacións froiteiras na zona atlántica, en especial das maceiras de mesa e da sidra.

2. Realizar as tarefas de conservación, elaboración e comercialización transformados  de mazá:  sidra, zumes e outros produtos.

Para a consecución dos obxectivos, a execución do curso será descontinua, abranguendo o período comprendido entre finais de febreiro e decembro para que as prácticas se realicen ao longo do ciclo vexetativo.

Actividades

Formación teórica e práctica  sobre variedades, poda, sistemas de condución, prácticas culturais, sanidade vexetal, recollida e conservación e transformados a base de maza.

Visita a unha explotación frutícola e sidrería.

Duración do curso: 84 horas (febreiro- decembro)
Nº de sesións docentes: 11
Número de prazas: 20
Prezo: 165 euros

Lugar

Todas as sesións terán lugar no CFEA de Guísamo agás a inauguración e clausura do curso, así como as sesións que se indican no calendario que terán lugar na sede da Fundación Juana de Vega en San Pedro de Nós (Oleiros). Para más detalle ver o programa do curso.

Axenda

Aulas en CFEA de Guísamo: de 16:30 h a 20:30 h.
Aulas na Fundación Juana de Vega: de 16:00 h a 20:00 h

DESCARGAS