Escola Galega da Paisaxe

Fundación Juana de Vega

Escola Galega do Paisaxe

Coa creación da Escola Galega da Paisaxe, a Fundación pretende potenciar e mellorar a eficacia da súa liña de actuación no ámbito da paisaxe, integrando nela todas as actividades de formación, investigación e divulgación que desenvolve relacionadas coa paisaxe e o territorio de Galicia.