Proxectos

A Carballeira de San Fins é un espazo de alto valor natural, con carácter singular pola súa composición actual, a súa dinámica ecolóxica e por ter permanecido inalterada durante décadas. É un elemento clave da infraestrutura verde do Concello da Laracha (A Coruña), polo que resulta esencial tomar medidas de conservación e xestión que aseguren o mantemento e mellora

Un recoñecemento ao labor dos municipios por mellorar o seu espazo urbano Vilas en Flor é un programa anual que recoñece en forma de galardóns, chamados Flores de Honra, a traxectoria e as accións levadas a cabo polos municipios galegos na mellora e potenciación dos espazos verdes urbanos, a súa xestión sustentable, a educación ambiental e a concienciación cidadá

Os miradoiros son lugares do territorio que se caracterizan por ofrecer vistas panorámicas ou de singular interese ou representatividade e que dispoñen en maior ou menor medida dun acondicionamento para promover o acceso, garantir a seguridade e proporcionar espazos de estancia e información. A importancia dos miradoiros vén dada polo desfrute da paisaxe por parte da poboación, pero tamén

Entre os cursos académicos 2006-2007 e 2017-2018, e durante dez edicións consecutivas, impartiuse o pioneiro Máster de Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega froito dun convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Juana de Vega. O obxectivo destes estudos superiores era ofrecer formación especializada no ámbito do paisaxismo e

A Fundación Juana de Vega participa como entidade colaboradora no proxecto piloto para a elaboración sostible de tepes para xardinería, paisaxismo e restauración ambiental, financiado polo FEADER no marco das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal 2019. Entidade beneficiaria: A Man de Prado S.L.U. Entidades

Os espazos públicos foron lugares centrais no desenvolvemento dos asentamentos humanos. Estes espazos son a día de hoxe moi importantes como indicador da calidade de vida. Con todas as súas dimensións sociais, económicas e culturais son elementos de enorme importancia na identificación da cidadanía coas súas cidades, vilas e aldeas e marcan o seu carácter e imaxe como elementos

A área da Coruña reúne as condicións idóneas por abarcar unha gran variedade de hábitats (litorais, fluviais, urbanos, bosques), espazos naturais protexidos, patrimonio cultural (Camiño de Santiago, Patrimonio dá Humanidade, BICs) que conviven cunha elevada densidade de poboación e un notable desenvolvemento económico, ao que hai que engadir algunhas experiencias previas xa exitosas, como é a Reserva dá Biosfera

A heteroxeneidade das condicións naturais que estruturan a paisaxe de Galicia e dos diferentes contextos socioeconómicos e culturais, orixina unha gran diversidade de sistemas de organización agraria que, sen dúbida, se traduce nunha gran riqueza cultural e etnográfica. A Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega e o Instituto de Estudos do Territorio pertencente á Consellería de

A Fundación subscribiu un convenio marco de colaboración coa Fundación Cidade da Cultura, para o desenvolvemento de actuacións conxuntas que conduzan á mellora paisaxística da contorna da Cidade da Cultura. A primeira iniciativa promovida pola Fundación Cidade da Cultura, na que participou a Escola Galega da Paisaxe, foi o deseño do proxecto Bosque de Galicia, que ocupará as ladeiras