Xornadas e cursos

6, 7 e 28 de outubro de 2023

A Fundación Juana de Vega organiza, co apoio da Deputación da Coruña, as xornadas Capital natural: identificación, contabilidade e valorización de servizos ecosistémicos da infraestrutura verde municipal. Continuando coas campañas formativas de anos anteriores en materia de infraestrutura verde e servizos ecosistémicos, a Fundación Juana de Vega acolle os días 6, 7 e 28 de outubro de 2023 esta actividade máis específica dirixida aos equipos técnicos municipais e profesionais interesados na xestión e conservación das infraestruturas e espazos verdes

05/09 a 14/11 e sesión final en decembro

De carácter eminentemente práctico desenvolverase durante o outono de 2023 en seis xornadas en horario de tarde. É o módulo IV do “Curso de fruticultura e técnicas de cultivo 2023”. O alumnado estudará as operacións de colleita e de conservación da froita de maneira transversal a todas as producións frutícolas. Completarase cun taller de elaboración de mosto e sidra a partir de mazá e outro de conservas e, para finalizar, no mes de decembro, organizase unha xornada de cata dos

10 de maio de 2023

Desde setembro de 2020, a Fundación Juana de Vega traballa no proxecto FOODIMPROV’IDERS en colaboración con cinco entidades europeas. Este proxecto forma parte da convocatoria Erasmus+ (Asociacións estratéxicas KA204 para a educación de adultos) e o seu principal obxectivo é axudar aos produtores primarios da UE a adquirir coñecementos e habilidades para desenvolver modelos de comercialización baseados en circuítos curtos que lles permitan vender os seus produtos.Estes modelos, estreitamente vinculados a un territorio, presentan numerosas vantaxes, como a mellora

9 de maio a 20 de xuño 2023

O curso, cunha duración de 24h e de carácter eminentemente práctico no que se estuda a maneira de planificar unha explotación frutícola e se revisan as principais labores de mantemento e a mecanización, os tratamentos fitosanitarios e as instalacións das explotacións dedicadas ao cultivo de diferentes especies de froiteiras de interese na Comunidade Galega. Duración do curso6 xornadas entre o 9 de maio e o 20 de xuño. LugarTodas as sesións terán lugar no CFEA de Guísamo agás as

18 e 19 de maio

A Fundación Juana de Vega promove en colaboración coa EFA Piñeiral o curso “IINNOVACIÓN EN MARKETING, BRANDING E PACKAGING NAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS” que se desenvolverá na sede da EFA Piñeiral en Arzúa os días 18 e 19 de maio de 2023, en horario de 9:30 a 14:30 horas. Este curso está dirixido persoas emprendedoras, produtores e transformadores agroalimentarios e demais persoas interesadas. OBXECTIVOS DATA: 18 e 19 de maio de 2023 LUGAR: EFA Piñeiral- Centro de Formación Profesional e Promoción Rural. Santa

21 de marzo - 2 de maio 2023

O curso, cunha duración de 28h e de carácter eminentemente práctico, revisa as principais técnicas de cultivo e prácticas culturais de diferentes especies de froiteiras de interese na Comunidade Galega. Duración do curso  7 xornadas entre o 21 de marzo e o 2 de maio. Lugar Todas as sesións terán lugar no CFEA de Guísamo agás as sesión teóricas do 22 de marzo e a do 26 de abril que terán lugar na sede da Fundación Juana de Vega

Marzo-decembro 2023

Curso de fruticultura eminentemente práctico no que ao longo de todo o ciclo vexetativo traballarase con árbores froiteiras. A parte final do curso estará dedicada á tecnoloxía para a elaboración de zumes, sidra e outros transformados a base de froitas. O curso pódese realizar completo ou por módulos. O alumnado que se matricule no curso completo terá preferencia na adxudicación de prazas. Obxectivos Ao remate do curso, o alumnado será capaz de: Para a consecución dos obxectivos, a execución

Febreiro- decembro 2023

Descrición Este curso de viticultura e enoloxía ten un enfoque eminentemente práctico, cunha duración descontinua que abrangue de febreiro a decembro, o que permite a realización de prácticas en todas as operacións que se desenvolven nun viñedo e nunha adega e que abranguen dende a implantación e o mantemento do viñedo aos procesos de elaboración do viño na adega. Realizarase o seguimento en explotación de todo o ciclo vexetativo de variedades brancas (branca lexitima, godello, agudelo, albariño, etc.) e

Maio 2023

No marco do proxecto Erasmus + “FOODIMPROV’IDERS” no que a Fundación Juana de Vega participa con outros 5 socios de Francia, Italia, Hungría, Eslovenia e Bulgaria, elaborouse o curso modular en liña “Canles curtas de comercialización no sector agroalimentario” Este ano abrimos a inscrición definitiva aos módulos en liña de xeito gratuíto para todas as persoas interesadas. A oferta online complétase cun obradoiro de emprendemento e un programa de conferencias web curtas entre os meses de febreiro e xuño. Inscrición gratuíta aberta de

14 decembro 2022 a 19h

A Fundación Juana de Vega colabora coa Universidade de Vigo na organización da Xornada Técnica sobre Melloras na produción da pataca o vindeiro 14 de decembro no Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro en Xinzo de Limia. A xornada ten como obxectivo prioritario a presentación dos primeiros resultados do proxecto SoildiverAgro (http://soildiveragro.eu/) que poden axudar mellorar os rendementos da produción de pataca en Galicia. Esta sesión informativa céntrase nunha agricultura máis sustentable e con menos custes, e está dirixida aos axentes interesados na biodiversidade do solo

18, 25 e 26 de novembro de 2022

Introdución No contexto actual de crise climática, gran desafío ao que se enfrontará o ser humano durante as próximas décadas, a necesidade de adaptación da planificación e deseño das nosas cidades e espazos públicos cara a modelos máis sostibles e racionais revélase como un dos principais retos. Esta preocupación xa foi recollida pola UE na Estratexia Europea en materia de Infraestrutura Verde, recoñecéndoa como unha ferramenta de eficacia probada para solucionar as problemáticas de perda de biodiversidade e conectividade

9 e 10 de setembro de 2022

Introdución Unha paisaxe é unha realidade física que se percibe e a percepción depende da mirada do observador. Unha mirada que está condicionada ou sesgada pola súa cultura, formación e ambiente. Debemos valorar a paisaxe só desde o punto de vista estético ou debemos entender outros beneficios da mesma? Esta é a pregunta básica que imos analizar, propoñendo para iso un obradoiro que afonde no coñecemento e posta en valor do territorio e que, ao mesmo tempo, permita avanzar