Xornadas e cursos

2004-2012

Este curso diríxese a titulados universitarios de grado medio ou superior que desenvolven a súa actividade en proxectos e/ou ejecución de obras de arquitectura, jardinería e paisajismo, así como a estudantes de últimos cursos de carreiras técnicas con vocación de especializarse dentro deste campo. Nel participan especialistas de primeiro nivel tanto nacionais como internacionais e desenvólvense na sé colegial do COAG (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia) en Santiago de Compostela.

Xullo

Congreso: Poder e territorio na España do seculo XIX. Das cortes de Cádiz á restauración Presentación: A conmemoración do bicentenario da Constitución de 1812 estimula a reflexión sobre a natureza da revolución liberal española e a súa incidencia en todas as dimensións da existencia social, desde o sistema político e as ideoloxías e identidades ata os cambios sociais e económicos. A Cátedra Juana de Vega decidiu escoller, para esta edición do seu congreso bianual, un aspecto, a cuestión territorial,

A posta en marcha de experiencias agroecolóxicas innovadoras é unha tarefa colectiva na que participan políticos, científicos, campesiños, consumidores e as súas asociacións. Chamamos aos axentes sociais implicados á participación, definindo as problemáticas existentes e propondo alternativas, co obxectivo de dinamizar o medio rural e afondar na súa sustentabilidade.

V. Produtos locais e circuítos curtos de comercialización. 24 de Novembro de 2011 Obxectivos Galicia conta cunha rica e variada produción agroalimentaria de recoñecida  calidade, que en numerosas ocasións xera escaso valor engadido para os produtores. Non obstante, nos  últimos anos estanse a producir cambios nas tendencias de consumo dirixidas á procura dunha alimentación baseada en produtos de calidade vinculados ao territorio próximo, que abren novas oportunidades de negocio para os produtores locais. O obxectivo de estas xornadas é

Outubro 2011

Mediante a introdución das novas solución técnicas, a xardinaría pode ser o complemento ideal para a bioconstrución e a arquitectura sostible. As cubertas vexetais son un exemplo perfecto da aplicación da xardinaría ás novas tendencias arquitectónicas que permiten converter dunha forma ecolóxica e intelixente, tellados e azoteas en xardíns. As novas áreas de aplicación das cubertas axardinadas diríxennos cara un futuro inmediato de proxectos fascinantes, xa que ningún outro elemento da arquitectura sostible desenvolveu de forma tan rápida tantas

Xullo 2010

Presentación Ao longo do ano 2010 vaise celebrar o bicentenario do que moitos países de América consideran o inicio da súa independencia. Estamos, por tanto, ante un bicentenario de unha extraordinaria relevancia para entender e interpretar o sentido histórico do espazo compartido entre España e América. É un momento especialmente propicio para que poidamos reformular o sentido das nacións, os pobos, o constitucionalismo, a modernidade, o liberalismo e a construción dos Estados nese espazo rico e plural. No congreso

A Fundación Juana de Vega está desenvolvendo desde o ano 2007 na área de Betanzos e Comarca un proxecto de investigación para a caracterización das variedades de vide “Branco Lexítimo” e “Agudelo” e a análise do seu potencial para elaboración de viños de calidade. Este estudo tamén está a contribuír ao proceso de recoñecemento destas variedades por parte da Oficina Española de Variedades Vexetais, o que permitirá que poidan ser empregadas na elaboración de viños, e identificadas na etiqueta

2004-2008

Co albo de debater a integración da vivenda no entorno natural do pais, a Fundación Juana de Vega e a Delegación do COAG de Ourense organizan as xornadas “A VIVENDA E A PAISAXE” e unha exposición “Vivendas destacadas no premio Juana de Vega de Arquitectura 2004-2008” que permanecerán abertas ao público do 21 de maio ao 11 de xunio do 2009 no ATENEO De este xeito, a Fundación cumpre con un dos obxectivos do Premio creado no ano 2004 para recoñecer

Abril 2009

Co albo de debater a integración da vivenda no entorno natural do pais, a Fundación Juana de Vega e a Delegación do COAG de Vigo organizan as xornadas “A VIVENDA E A PAISAXE” e unha exposición “Vivendas destacadas no premio Juana de Vega de Arquitectura 2004-2008“ que permanecerán abertas ao público na Sede do COAG en Vigo do 9 de Marzo ao 2 de Abril do 2009. De este xeito, a Fundación cumpre con un dos obxectivos do Premio creado no ano 2004