Oportunidades e retos das canles curtas de comercialización no sector agroalimentario.

Marzo 2021

Encontro participativo en liña do proxecto Erasmus + Food Improv´iders.

“Proporcionar aos produtores o coñecemento adecuado para desenvolver novos modelos de cadeas alimentarias curtas e sostibles que melloren os seus ingresos e aumenten a satisfacción dos consumidores”

Introdución

A Fundación Juana de Vega participa xunto con 5 entidades europeas no proxecto FOOD IMPROV´IDERS (https://foodimproviders.eu/) da convocatoria Erasmus + (KA204 Strategic Partnerships for adult education).

Durante 36 meses (setembro 2020-agosto 2023), o proxecto abordará o deseño, desenvolvemento e proba en contornos de formación B-learning de contido pedagóxico que axude á integración dos produtores en modelos de cadea alimentaria máis xustos e teñan unha mellor comprensión das necesidades e expectativas dos consumidores, aumentando a súa satisfacción e reequilibrando a posición dos diferentes elos da cadea alimentaria.

Antes do deseño dos materiais didácticos estableceuse unha metodoloxía para o estudo de necesidades, retos e desafíos que, xunto coa análise de experiencias innovadoras e exitosas en todos os países dos socios participantes, permita definir e deseñar o contido da formación.  Para iso, lanzouse un cuestionario en liña que se pode completar na seguinte ligazón: ENQUISA FOODIMPROV’IDERS

Para completar a recollida de información e fomentar a participación, a Fundación Juana de Vega organiza o 10 de marzo de 2021 un Obradoiro en liña para a identificación e análise de boas prácticas, necesidades e requirimentos dos axentes do sector agroalimentario para mellorar o seu posicionamento nas canles curtas de comercialización.

Obxectivos do obradoiro

1.- Presentar e difundir o proxecto FOODIMPROV’IDERS a unha ampla gama de axentes interesados​​(produtores, consumidores e responsables políticos) e / ou implicados nas canles curtas de comercialización de alimentos a nivel galego e español que poidan configurar unha rede de apoio e intercambio nas accións e tarefas do proxecto.

2.- Compartir boas prácticas e casos de éxito no desenvolvemento, implementación, fortalecemento e mellora das diferentes iniciativas e modelos de cadeas curtas de subministración de alimentos implantadas en España.

3.- Completa a información obtida nas enquisas sobre necesidades estratéxicas e retos aos que se enfrontan os implicados en canles curtas de comercialización de alimentos.

4.- Desenvolver unha análise DAFO conxunta e participativa que axude a:

  • Definir estratexias que se poden transferir aos responsables políticos en forma de propostas para apoiar e promover canles curtas de mercadotecnia.
  • A adaptación dos contidos pedagóxicos elaborados no proxecto ás necesidades das empresas do sector agroalimentario.

A quen vai dirixido?

O obradoiro está dirixido a pequenos e medianos produtores e empresas do sector agroalimentario interesados ​​en mellorar o seu posicionamento en canles curtas de comercialización, entidades públicas e privadas que promoven este tipo de canles de venda, así como responsables políticos con habilidades nestas materias desde calquera parte de España.

Axenda

10:30 h- Inauguración da sesión de traballo.

10:45 h- Presentación do proxecto FOODIMPROV´IDERS. Alfonso Ríbas Álvarez. Project Manager

11:00 h- Modelos de boas prácticas e casos de éxito en cadeas curtas de subministración de alimentos. Moderador: Alfonso Ríbas Álvarez. Project Manager

  • Menjadors ecològics (Asociación catalá que promove a produción ecolóxica local, os comedores ecolóxicos e de proximidade). Ponente: Nani Moré
  • Ekoalde. (Asociación de produtores e elaboradores ecolóxicos de Navarra). Ponente: Jon Garai, coordinador Asociación  Ekoalde
  • Farmers and Co (Unión de 10 proxectos cooperativos nas Illas Baleares para a comercialización conxunta de produtos agrícolas). Ponente: Bartolomé Mercadal, Director comercial y de expansión de Farmers&Co.

12:00 h- Identificación de retos e barreiras para a comercialización en canles curtas.

12:20 h- Pausa- café

12:30 h- Grupos de traballo (en salas de debate)

  • Sala 1: asociacionismo e organización da produción. Modera: Rocío García Carregal, Secretaria de Slow Food Compostela
  • Sala 2: mercadotecnia e comunicación – Sensibilización do consumidor. Modera: José Manuel Suárez Iglesias, Socio principal en IUNI Strategic Marketers
  • Sala 3: Loxística e distribución. Modera: Jorge Blanco Ballón, Xerente do GDR Mariñas Betanzos (A Coruña)
  • Sala 4: Asesoramento e formación. Modera: Beatriz Suárez Sánchez, Responsable da área de desenvolvemento rural da Fundación Juana de Vega

13:45 h- Presentación dos resultados do traballo das salas.

14:00 h- Avaliación final do día e peche no pleno

O encontro terá lugar vía zoom.

Inscrición

AFORO COMPLETO

Máis info en: info@juanadevega.org ou no teléfono 981.65.46.37.

Organiza:

Colaboran:

.         

 

 https://www.linkedin.com/company/food-improviders-project/about/

https://twitter.com/FoodImproviders