Investigación e Innovación

Fundación Juana de Vega

Investigación e Innovación

Esta área está dedicada a apoiar a investigación e a innovación no medio rural galego co obxectivo de contribuír a mellorar a competitividade do sector agroalimentario e forestal.

Apostamos pola innovación aberta en colaboración cos axentes do sector, traballando conxuntamente para desenvolver solucións que respondan ás necesidades dos gandeiros e produtores galegos. Estamos orgullosos de participar en proxectos rexionais, nacionais e internacionais para promover a investigación e o desenvolvemento no sector agrícola.

Ademais, financiamos investigacións de interese estratéxico para o sector agrario galego, co obxectivo de xerar coñecemento e tecnoloxías que poidan ser aplicadas con eficacia na materia. O noso compromiso é apoiar aos investigadores e profesionais do sector, ofrecendo recursos e asistencia técnica para levar a cabo os seus proxectos de investigación e innovación.

Cremos firmemente no papel fundamental que a investigación e a innovación poden xogar no desenvolvemento do sector agroalimentario e forestal en Galicia. Por iso, traballamos sen descanso para apoiar aos nosos investigadores e emprendedores, para que poidan levar a cabo con éxito os seus proxectos e contribuír así ao desenvolvemento sostible do medio rural galego.