Proxectos

Durante os próximos tres anos (2024-2026), o obxectivo principal do proxecto I-ReWater será mellorar a xestión dos recursos hídricos na agricultura, integrando o uso de auga urbana rexenerada en cultivos agrícolas e contemplando aspectos ambientais que aseguren o seu bo uso debido á crise climática actual. O resultado final será a presentación dunha Estratexia Transnacional de uso de augas

O proxecto ECOSPHEREWINES céntrase na mellora das paisaxes vinculadas ao cultivo da vide, un recurso económico e turístico fundamental no espazo SUDOE, especialmente nos territorios interiores, afectados polo despoboamento e o envellecemento, onde a preservación do capital natural e ambiental é crucial para as comunidades rurais xa que é fonte de riqueza. O obxectivo deste proxecto é mellorar os

Con este proxecto de I+D+i búscase recuperar e aproveitar o potencial das aveas negras (Avea Strigosa) autóctonas de Galicia para poñer en valor as súas características agronómicas especiais. Principalmente, a súa rusticidade, o seu cultivo en condicións de baixos insumos e o seu alto contido en compostos antioxidantes de elevado valor biolóxico (avenatramidas). No marco deste Grupo Operativo tamén

Con este proxecto de I+D+i búscase poñer a punto e optimizar a gran escala técnicas ad hoc para multiplicación mediante estacaxe clásica e micropropagación in vitro de 11 variedades únicas de oliveiras autóctonas galegas que permitan prover aos viveiros, de forma eficiente e sostible, de plantas que cubran a alta demanda rexistrada no mercado polos novos agricultores galegos. Segundo

Resumo do proxecto O principal obxectivo do proxecto PAISACTIVO é aumentar a resiliencia do territorio fronte ao risco de incendios, valorizando e mellorando a xestión sostible das terras agroforestais mentres que se protexen e dinamizan os asentamentos rurais e se promove a súa sostibilidade. Para iso, desenvolverase un novo instrumento de planificación e acción, integral e innovador, os denominados

Resumo do proxecto A pesar da súa riqueza de recursos, os municipios rurais de Europa adoitan estar en desvantaxe en comparación cos seus homólogos urbanos: factores como a redución da poboación rural e o menor acceso aos servizos básicos e ao emprego adoitan traducirse na pobreza enerxética dos seus habitantes derivada dos elevados prezos da enerxía actuais. O proxecto

A dixitalización das cadeas de valor nos diferentes sectores agrarios é unha tendencia en curso que se acelerou como resultado da pandemia. Non obstante, o agrícola segue a ser un dos menos dixitalizados a pesar de que se ten identificado como unha das necesidades máis importantes no futuro máis inmediato. Acceder a datos de calidade, operar con eles ou

Mellora das capacidades e dos recursos para apoiar no proceso de incorporación a persoas que se instalan na agricultura por primeira vez e que proceden de fóra do sector (novos entrantes), poñendo un énfase especial en modelos agroecolóxicos e producións con alto potencial de crecemento no sector agrario galego. Proxecto dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI),

A Fundación Juana de Vega participa na acción de Cooperación Técnica “Indicacións xeográficas para o cacao mesoamericano” financiada por Fontagro (https://www.fontagro.org/new/projects/indicacionesgeograficas/es), coordinada pola Universidade Nacional de Costa Rica e na que participan, ademais da Fundación, a Cooperativa de Servizos Múltiples Cacao Boratoreña (COCABO-Panamá), o Instituto Nicaragüense de Tecnoloxía Agraria (INTA-Nicaragua) e a Fundación Hondureña de Investigacións Agrarias (FHIA-Honduras). O

A Fundación Juana de Vega participa xunto con 5 entidades europeas no proxecto FOOD IMPROV´IDERS da convocatoria Erasmus + (KA204 Strategic Partnerships for adult education). Durante 36 meses os socios traballarán para: O consorcio do proxecto conta cos seguintes socios de Francia, Hungría, Eslovenia, Italia e Bulgaria: A Fundación Juana de Vega participará no deseño e avaliación dos escenarios