Fins

Fundación Juana de Vega

Fins da fundación

Promover o coñecemento, conservación e desenvolvemento do medio rural de Galicia, con especial dedicación á formación da súa poboación activa, á preservación do seu ámbito natural e humano e á mellora da súa base económica e das actividades con ela relacionadas.

Canalizar as oportunidades de desenvolvemento do medio rural galego mediante actuacións de investigación, formación, divulgación e transferencia de coñecemento.

Promover o coñecemento da vida e obra de Dª. Juana de Vega, así como o seu contexto histórico.

Testamento

Vendo próxima a hora da súa morte, Dona Juana de Vega (1805 -1872) legaliza o seu testamento o 31 de maio de 1869. Nel, ademais de deixar casi todos os seus bens para a creación desta Fundación, hai cláusulas moi interesantes, que son, a súa vez, representativas do seu sentir, demotrado ao longo da súa vida. Destacan especialmente as relativas a:
  • O tipo de enterro que desexa para ela.
  • A inscripción da lápida do seu nicho.
  • O traslado dos restos mortais do seu marido a Navarra.
  • Diversos legados a Diputación de Navarra, a cidade de Zaragoza, ao Congreso Nacional, a cidade da Coruña e a Biblioteca do Consulado da Coruña.