Historia

Fundación Juana de Vega

Historia

Foi constituída no ano 1872, por vía testamentaria por Dª Juana María de la Vega Martínez y Losada, condesa de Espoz e Mina.

Durante moitos anos, a Fundación Juana de Vega tivo problemas para levar adiante o que daquela era o seu principal obxectivo: crear unha escola teórico – práctica de agricultura, pois a súa vontade fundacional estableceu que para o seu mantemento sería preciso contar coas institucións públicas provincias, cousa que nunca se conseguiu materializar.

Ante esta situación, a Xunta de Padroado comezou na década de 1970 un expediente de cambio de fins dentro do espírito fundacional que fixera posible o funcionamento práctico da institución. O mesmo tempo, levouse a cabo un rigoroso e profundo inventario dos bens da Fundación para determinar con exactitude o seu patrimonio. Desde xullo de 1985, a Fundación Juana de Vega está inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Xunta de Galicia.

Unha vez superada esta laboriosa fase, a Xunta de Padroado decidiu reiniciar as actividades fundacionais adaptadas ás circunstancias actuais, pois a pesares do tempo transcorrido e dos indubidables avances sociais, Galicia segue moi necesitada de mellorar o nivel técnico das persoas que se dedican á agricultura, á gandería e sectores derivados, preocupación básica de Dª Juana de Vega.

FUNDACION JUANA DE VEGA

A nova etapa iniciouse coa convocatorias de bolsas de estudos para as carreiras de Veterinaria, Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, Enxeñeiros Técnicos Forestais, Enxeñeiros Agrónomos e Enxeñeiros de Montes.

Fundación Juana de Vega

Desde esa data, a Fundación incrementa notablemente o número de actividades e no ano 2004 modifica os seus estatutos ampliando o ámbito de actuación a toda Galicia e incluíndo dentro do obxecto social, o impulso e a difusión da vida e obra de Dª Juana de Vega e do seu contexto histórico.

Dentro das novas actividades cabe destacar a creación no seno da Universidade de Santiago de Compostela da Cátedra Juana de Vega, a implantación do Máster Juana de Vega de Arquitectura da Paisaxe, o impulso dunha liña de actividade centrada na investigación, e a creación da Escola Galega da Paisaxe.

Fundación Juana de Vega

Testamento

Vendo próxima a hora da súa morte, Dona Juana de Vega (1805 -1872) legaliza o seu testamento o 31 de maio de 1869.

Nel, ademais de deixar casi todos os seus bens para a creación desta Fundación, hai cláusulas moi interesantes, que son, a súa vez, representativas do seu sentir, demotrado ao longo da súa vida.

Destacan especialmente as relativas a:

  • O tipo de enterro que desexa para ela.
  • A inscripción da lápida do seu nicho.
  • O traslado dos restos mortais do seu marido a Navarra.
  • Diversos legados a Diputación de Navarra, a cidade de Zaragoza, ao Congreso Nacional, a cidade da Coruña e a Biblioteca do Consulado da Coruña.