Proxectos

O proxecto ECOSPHEREWINES céntrase na mellora das paisaxes vinculadas ao cultivo da vide, un recurso económico e turístico fundamental no espazo SUDOE, especialmente nos territorios interiores, afectados polo despoboamento e o envellecemento, onde a preservación do capital natural e ambiental é crucial para as comunidades rurais xa que é fonte de riqueza. O obxectivo deste proxecto é mellorar os

Con este proxecto de I+D+i búscase recuperar e aproveitar o potencial das aveas negras (Avea Strigosa) autóctonas de Galicia para poñer en valor as súas características agronómicas especiais. Principalmente, a súa rusticidade, o seu cultivo en condicións de baixos insumos e o seu alto contido en compostos antioxidantes de elevado valor biolóxico (avenatramidas). No marco deste Grupo Operativo tamén

Con este proxecto de I+D+i búscase poñer a punto e optimizar a gran escala técnicas ad hoc para multiplicación mediante estacaxe clásica e micropropagación in vitro de 11 variedades únicas de oliveiras autóctonas galegas que permitan prover aos viveiros, de forma eficiente e sostible, de plantas que cubran a alta demanda rexistrada no mercado polos novos agricultores galegos. Segundo

CAPRIF-CC traballará coas comunidades rurais de ámbitos de alto valor natural e/ou áreas queimadas de Galicia e Asturias para co-crear iniciativas innovadoras de xestión multifuncional do monte que sexan compatibles coa xeración de valor económico e potencien o emprendemento local. Este proxecto impulsará modelos multifuncionais do monte para preservar os seus valores ambientais e mellorar os seus servizos ecosistémicos,

Resumo do proxecto O principal obxectivo do proxecto PAISACTIVO é aumentar a resiliencia do territorio fronte ao risco de incendios, valorizando e mellorando a xestión sostible das terras agroforestais mentres que se protexen e dinamizan os asentamentos rurais e se promove a súa sostibilidade. Para iso, desenvolverase un novo instrumento de planificación e acción, integral e innovador, os denominados

A Carballeira de San Fins é un espazo de alto valor natural, con carácter singular pola súa composición actual, a súa dinámica ecolóxica e por ter permanecido inalterada durante décadas. É un elemento clave da infraestrutura verde do Concello da Laracha (A Coruña), polo que resulta esencial tomar medidas de conservación e xestión que aseguren o mantemento e mellora

Resumo do proxecto A pesar da súa riqueza de recursos, os municipios rurais de Europa adoitan estar en desvantaxe en comparación cos seus homólogos urbanos: factores como a redución da poboación rural e o menor acceso aos servizos básicos e ao emprego adoitan traducirse na pobreza enerxética dos seus habitantes derivada dos elevados prezos da enerxía actuais. O proxecto