BIOservicES | Interconexións entre a biodiversidade do solo e as funcións e servizos ecosistémicos en diferentes usos do territorio

O proxecto europeo BIOservicES centrarase en identificar as presións e os impulsores resultantes de diferentes usos do territorio e do cambio climático e levará a cabo unha valoración económica da contribución destes organismos aos servizos ecosistémicos.

  • Obxectivo: comprender a interconexión entre os organismos do solo e a provisión de múltiples servizos e funcións ecositémicas a diferentes escalas.
  • Socios: ademais da Fundación Juana de Vega, participan outras 22 entidades internacionais (da Unión Europea e de fóra dela. O proxecto está coordinado pola Universidad Politécnica de Cartagena.
  • Financiamento: o proxecto está financiado polo programa europeo Horizonte Europa. Conta cun orzamento total de 8 millóns de euros, dos cales preto de 790 mil euros serán mobilizados en Galicia.

A execución deste proxecto comezará en setembro de 2023.