DOWN TO EARTH | Abordando o desafío do despoboamento para mellorar a resiliencia das zonas rurais

O proxecto DOWN TO EARTH permitirá impulsar a cooperación de Galicia con outras rexións europeas para identificar e promover políticas e instrumentos que permitan xestionar, manter e mellorar o capital natural das zonas rurais e reducir o risco e o impacto dos desastres ambientais como os incendios forestais, xerando ao mesmo tempo oportunidades económicas e sociais que atraian poboación ás zonas rurais.

 

  • Obxectivo: mellorar os instrumentos políticos das rexións participantes identificando e promovendo solucións que permitan xestionar, manter e mellorar o capital natural nas áreas rurais para reducir o risco e o impacto dos desastres medioambientais e xerar ao mesmo tempo oportunidades económicas e sociais que atraian poboación a estas áreas rurais.

  • Financiamento: DOWN TO EARTH está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do programa Interreg Europe 2021-2027. Conta cun orzamento de 1,65 millóns de euros, dos cales algo máis de 450.000€ serán mobilizados en Galicia.

Sigue as novidades de DOWN TO EARTH en:
Web: interregeurope.eu/down-to-earth
Twitter: https://twitter.com/Down2Earth_IRE
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/down-to-earth-eu
Newsletter: subscríbete aquí