EC4RURAL | Fomento do compromiso local para a transición enerxética limpa no rural a través das comunidades enerxéticas

O proxecto europeo EC4RURAL ten como prioridade asegurar que as comunidades rurais europeas participan e se benefician da transición cara ás enerxías limpas a través da creación de comunidades enerxéticas.

Resumo do proxecto
A pesar da súa riqueza de recursos, os municipios rurais de Europa adoitan estar en desvantaxe en comparación cos seus homólogos urbanos: factores como a redución da poboación rural e o menor acceso aos servizos básicos e ao emprego adoitan traducirse na pobreza enerxética dos seus habitantes derivada dos elevados prezos da enerxía actuais.

O proxecto EC4RURAL, financiado polo Programa LIFE, busca afondar e transformar as relacións entre as autoridades locais e rexionais e as comunidades rurais para contribuír á transición enerxética limpa en Europa ao tempo que se garante a participación activa dos axentes locais, evitando que sexan deixados de lado nestes procesos. O proxecto garantirá que as comunidades rurais formen parte e se beneficien dos procesos da transición enerxética limpa fomentando a creación de comunidades enerxéticas rurais para producir electricidade a través de paneis fotovoltaicos.

A acción de EC4RURAL sitúase na órbita dos cambios nos comportamentos dos consumidores e empresas, para facilitar un maior diálogo e investimento conxunto dos actores públicos e privados (inalcanzable a nivel individual), tal e como establece o Pacto Verde Europeo. O proxecto tamén contribuirá ao desenvolvemento rural dentro da nova Política Agraria Común, así como ao Pacto Rural Europeo e á Política de Cohesión Territorial.

EC4RURAL porá en marcha este novo cambio de paradigma a través de 2 pilotos en Estonia e España, cun total de 34 casos de estudo en diferentes municipios rurais, co obxectivo de propiciar a replicabilidade, non só nas rexións participantes, senón tamén a nivel europeo, a través das actividades de comunicación, divulgación e explotación levadas a cabo coa rede de socios e colaboradores externos.

Quen somos?
EC4RURAL reúne a un grupo de 10 entidades que compoñen un consorcio multidisciplinar situado en 3 países diferentes da UE (España, Estonia e Bélxica). O consorcio está liderado pola UVIGO e participan diferentes autoridades públicas locais e autonómicas, xunto con diferentes entidades capaces de proporcionar aos concellos, cidadáns e pemes o apoio necesario para desenvolver, implantar e controlar as comunidades enerxéticas rurais.

Universidade de Vigo
Coordinador

Como imos acadar os nosos obxectivos?
As actividades do proxecto están organizadas en dúas fases principais:

  • Fase de configuración: esta fase céntrase na participación social. Avaliarase o sistema enerxético local, garantindo a implicación dos distintos cidadáns, axentes e institucións. Estableceranse plans locais para determinar os obxectivos enerxéticos das distintas comunidades.
  • Fase de potenciación: o traballo previo servirá de base para acometer a creación das comunidades enerxéticas nesta etapa. EC4RURAL dará apoio específico ás comunidades enerxéticas nos procesos de toma de decisións sobre modelos de negocio, elección tecnolóxica, solucións legais e financeiras, estrutura de goberno, acceso á rede e proceso de autorización. EC4RURAL tamén prestará apoio ao mercado e á xestión do investimento durante as primeiras fases das comunidades enerxéticas.
    Este enfoque será avaliado por 2 demostradores piloto en zonas rurais representativas do norte e do sur de Europa. Un piloto levarase a cabo en Galicia e un segundo abarcará todo o territorio de Estonia. As zonas seleccionadas comparten necesidades e retos no desenvolvemento rural. Ademais, as especificacións do contexto local proporcionarán a base para unha ampla replicabilidade dos resultados.

Cal é o papel da Fundación Juana de Vega neste proxecto?
A Fundación Juana de Vega é responsable de coordinar as tarefas de comunicación e divulgación do proxecto a nivel europeo, con especial énfase na comunicación e divulgación de resultados en Galicia.

Programa financiador
LIFE Clean Energy Transition sub-programme

Duración
1 de setembro de 2023 ao 31 de agosto de 2027 (48 meses)

Orzamento total
1.578.130,20 euros

Contribución da UE
1.499.223,70 euros

Datos de contacto