EC4RURAL: promovendo a participación rural na transición cara ás enerxías limpas a través das comunidades enerxéticas

O proxecto europeo EC4RURAL ten como prioridade asegurar que as comunidades rurais europeas participan e se benefician da transición cara ás enerxías limpas a través da creación de comunidades enerxéticas.

 • Obxectivo: fortalecer e transformar as relacións entre autoridades locais e rexionais e as comunidades rurais para impulsar as comuidades enerxéticas nos municipios rurais, contribuíndo á transición cara ás enerxías limpas nas zonas rurais europeas. 
 • Socios: ademais da Fundación Juana de Vega, participan neste proxecto os seguintes socios europeos:
  • Universidade de Vigo (coordinadores)
  • Federación Galega de Municipios e Provincias (España)
  • Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas (España)
  • Sapiens Energía (España)
  • Association of Estonian Cities and Municipalities (Estonia)
  • Tartu Regional Energy Agency (Estonia)
  • European LEADER Association for Rural Development (Bélxica)
  • Estonian LEADER Union (Estonia)
  • University of Tartu (Estonia)
 • Orzamento: o proxecto está cofinanciado polo programa europeo LIFE. Conta cun orzamento de 1,58 millóns de euros, dos cales algo máis de 700 mil euros serán mobilizados en Galicia.

O proxecto EC4RURAL comezará a executarse en setembro de 2023.