Publicacións

Preséntase neste documento unha breve análise das rexións da UE-27 cunha maior produción de leite de vaca, comparando os últimos datos dispoñibles, ano 2022, respecto a 2014 e 2021. As rexións estúdanse segundo as unidades territoriais NUTS, establecidas no Regulamento Nº2066/2016 da Comisión Europea, escollendo o nivel NUTS-2 por atoparse as Comunidades Autónomas españolas neste nivel. Asúmese que esta

Preséntase neste informe unha breve análise dos principais datos das catro D.O.P. galegas de queixos (Queixo Tetilla, Arzúa-Ulloa, Cebreiro e San Simón da Costa) desde o ano 2011 ata o ano 2022. Estes proveñen das fichas técnicas das propias Denominacións, publicadas pola Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), dependente da Consellería do Medio Rural, e do informe “Datos de

Preséntase neste breve informe o comercio exterior de produtos lácteos de leite de vaca de España nos primeiros 3 trimestres de 2023 e a evolución desde o ano 2019. As exportacións ata setembro de 2023 superaron as 290 mil t de produto, representando os queixos un 25% dos produtos exportados, mentres que o leite líquido e os iogures tamén

Este informe presenta os resultados técnico-económicos do ano 2022 (datos anonimizados), elaborados a partir da información facilitada por 25 granxas, visitadas ata o 6 de xullo de 2023. Estes resultados non se poden tomar como representativos do que acontece nas explotacións de Ternera Gallega Suprema, debido ao gran número de granxas existentes e a heteroxeneidade de este tipo de

Preséntase neste informe unha estimación da contribución da cadea vitivinícola á produción, ao valor engadido bruto e ao emprego da economía galega. Na segunda parte, faise fincapé na contribución das cinco Denominacións de Orixe Vitivinícolas de Galicia (Monterrei, O Ribeiro, Rías Baíxas, Ribeira Sacra e Valdeorras) á economía dos seus respectivos territorios.

A Estratexia de dinamización do sector cárnico de Galicia foi posta en marcha pola Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Medio Rural, co obxectivo de posicionar a Galicia como unha rexión de referencia na produción de carne, cun alto nivel de competitividade e sostibilidade. O sector cárnico é un dos piares básicos da economía rural de

A Estratexia de Dinamización Económica, Territorial e Turística das Comarcas Vitivinícolas de Galicia 2021- 2026 posta en marcha pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, ten como obxectivo fundamental consolidar o sector vitivinícola nos mercados nacionais e internacionais, reforzar a súa imaxe de marca e identidade vinculada aos diversos territorios nos que se produce e

A Estratexia de dinamización do sector lácteo galego foi posta en marcha pola Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, co obxectivo de consolidar a Galicia como unha das principais rexións lácteas de Europa. Malia os desafíos impostos por unhas cambiantes condicións de mercado nas últimas tres décadas, Galicia é hoxe en día a rexión coa

Preséntase neste documento unha breve análise das rexións da UE-27 cunha maior produción de leite de vaca, comparando os últimos datos dispoñibles, ano 2020, respecto a 2014 e 2019. As rexións estúdanse segundo as unidades territoriais NUTS, establecidas no Regulamento Nº2066/2016 da Comisión Europea, escollendo o nivel NUTS-2 por atoparse as Comunidades Autónomas españolas neste nivel.

Preséntase neste informe unha breve análise dos principais datos das catro D.O.P. galegas de queixos (Queixo Tetilla, Arzúa-Ulloa, Cebreiro e San Simón da Costa) desde o ano 2011 ata o ano 2020. Estes proveñen das fichas técnicas das propias Denominacións, publicadas pola Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), dependente da Consellería do Medio Rural, e do informe “Datos de