Informe dos custos da produción da carne de vacún 2022. Granxas de Ternera Gallega Suprema

Fundación Juana de Vega | Informe dos custos da produción de carne de vacún 2022. Granxas de Ternera Gallega Suprema
Share

Este informe presenta os resultados técnico-económicos do ano 2022 (datos anonimizados), elaborados a partir da información facilitada por 25 granxas, visitadas ata o 6 de xullo de 2023. Estes resultados non se poden tomar como representativos do que acontece nas explotacións de Ternera Gallega Suprema, debido ao gran número de granxas existentes e a heteroxeneidade de este tipo de explotacións. Trátase dun informe descritivo, que trata de aportar información acerca das contas de resultados das explotacións e vacún de carne galegas.

Share

Información da publicación

Autores: Adrián Sánchez Antelo | José Manuel Andrade Calvo | Alfonso Ribas Álvarez