Transformación industrial do leite en 2020

Share

Preséntanse neste informe os datos sobre a industrialización do leite durante o ano 2020, tanto a nivel español como a nivel galego, amosando ao mesmo tempo os diferentes tipos de produtos elaborados e unha estimación do leite empregado en cada un.

Share

Información da publicación

Adrián Botana Fernández

DESCARGAS