Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia 2021-2026

Share

A Estratexia de Dinamización Económica, Territorial e Turística das Comarcas Vitivinícolas de Galicia 2021- 2026 posta en marcha pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, ten como obxectivo fundamental consolidar o sector vitivinícola nos mercados nacionais e internacionais, reforzar a súa imaxe de marca e identidade vinculada aos diversos territorios nos que se produce e impulsar o enoturismo, aproveitando os recursos naturais e patrimoniais do territorio dun xeito sostible.

Este documento reúne ata 46 medidas e case 300 accións repartidas en sete eixes estratéxicos que abranguen desde a imprescindible cooperación sectorial ata a atención ao patrimonio natural, cultural e paisaxístico, pasando pola produción, a industria, a comercialización e os mercados, as denominacións de orixe, o turismo ou a promoción.

O traballo reflicte, por unha banda, o impacto integral do mundo do viño para a nosa comunidade. Pola outra, a importancia dun sector económico que xera emprego e riqueza para máis de 10.000 viticultores e case 500 adegas, que acadan un valor económico superior aos 230M€ anuais.

Share

Información da publicación

Coordinadores: José Manuel Andrade Calvo e Alfonso Ribas Álvarez

 

Autores:

Fundación Juana de Vega: Beatriz Suárez Sánchez, Isabel Aguirre de Urcola, Pedro Calaza Martínez, Claudia de Sas Trujillo, Nuria Freire González, Camilo Blanco Pampín, Adrián Botana Fernández, Mª Elena López Colmenero

Universidad de Vigo: Andrés Mazaira Castro

Universidade da Coruña: David Peón Pose Paulino, Montes Solla Fernando, Carlos Ruiz Lamas

Galicia Business School: Eduardo García Erquiaga Julio López Nogueira Óscar López Nogueira Marina García Huerta Pedro García Huerta

Universidade de Santiago de Compostela: Parte sector vitivinícola: Edelmiro López Iglesias, Ibán Vázquez González, Bernardo Valdés Paços. Parte turismo: Rubén Camilo Lois González, Xosé Manuel Santos Solla, Miguel Pazos Otón, Lucrezia López, Mª Ángeles Piñeiro Antelo, Iago Lestegás Tizón, Irene González Veiga, Antón Carballo Lomba