Produción de leite de vaca nas rexións NUTS-2 da UE-27

Share

Preséntase neste documento unha breve análise das rexións da UE-27 cunha maior produción de leite de vaca, comparando os últimos datos dispoñibles, ano 2020, respecto a 2014 e 2019.

As rexións estúdanse segundo as unidades territoriais NUTS, establecidas no Regulamento Nº2066/2016 da Comisión Europea, escollendo o nivel NUTS-2 por atoparse as Comunidades Autónomas españolas neste nivel.

Share

Información da publicación

Adrián Botana Fernández

DESCARGAS