Proxecto FOOD IMPROV’IDERS

Provide producers with fit-for-purpose knowledge to develop new sustainable foods chain models improving their revenue and enhancing consumers’ satisfaction

Proporcionar aos produtores o coñecemento adecuado para desenvolver novos modelos de cadeas alimentarias sostibles que melloren os seus ingresos e aumenten a satisfacción dos consumidores

 

A Fundación Juana de Vega participa xunto con 5 entidades europeas no proxecto FOOD IMPROV´IDERS da convocatoria Erasmus + (KA204 Strategic Partnerships for adult education).

Durante 36 meses os socios traballarán para:

  1. Investigar prácticas innovadoras na cadea de subministración alimentaria para reequilibrar a posición dos produtores na cadea e aumentar a satisfacción dos consumidores.
  2. Deseñar, desenvolver e probar materiais de aprendizaxe que permitan a integración dos produtores en modelos de cadea alimentaria máis xustos e teñan unha mellor comprensión das necesidades e expectativas dos consumidores.
  3. Deseñar unha plataforma de aprendizaxe en liña a medida, con contido pedagóxico adaptado para unha maior difusión entre os axentes interesados.
  4. Promover o contido preparado para estimular a aceptación por parte dos produtores de modelos de cadea alimentaria máis innovadores.

O consorcio do proxecto conta cos seguintes socios de Francia, Hungría, Eslovenia, Italia e Bulgaria:

  • ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES . Francia (líder )
  • ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM . Hungría.
  • UNIVERZA V LJUBLJANI . Eslovenia
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA . Italia.
  • EVROPROJECT OOD. Bulgaria

A Fundación Juana de Vega participará no deseño e avaliación dos escenarios e contidos pedagóxicos, tendo en conta as necesidades dos grupos destinatarios das cadeas curtas de subministración de alimentos en Galicia.

Coordinará o paquete de traballo 4 onde se levará a cabo a avaliación dos produtos pedagóxicos deseñados e probados e dos que se extraerá un conxunto de boas prácticas.

Tamén participará nos paquetes de traballo transversais de xestión e difusión do proxecto, organizando especificamente un evento de difusión local en Galicia (evento multiplicador).

O proxecto desenvolverase entre o 1 de setembro de 2020 e o 30 de agosto de 2023 e ten un orzamento total de 382.730,00 €.