Proxecto Indicacións xeográficas do cacao en Mesoamérica

A Fundación Juana de Vega participa na acción de Cooperación Técnica “Indicacións xeográficas para o cacao mesoamericano” financiada por Fontagro.

 

A Fundación Juana de Vega participa na acción de Cooperación Técnica “Indicacións xeográficas para o cacao mesoamericano” financiada por Fontagro (https://www.fontagro.org/new/projects/indicacionesgeograficas/es), coordinada pola Universidade Nacional de Costa Rica e na que participan, ademais da Fundación, a Cooperativa de Servizos Múltiples Cacao Boratoreña (COCABO-Panamá), o Instituto Nicaragüense de Tecnoloxía Agraria (INTA-Nicaragua) e a Fundación Hondureña de Investigacións Agrarias (FHIA-Honduras).

O proxecto supón un esforzo rexional, interinstitucional e interorganizacional en 16 territorios dos países participantes e prevese un impacto en polo menos 56 organizacións, que aglutinan a máis de 8.000 produtores dos devanditos territorios.

O obxectivo principal do proxecto é establecer os factores territoriais determinantes do perfil de calidade diferenciada do cacao de orixe para o desenvolvemento das Indicacións Xeográficas en Mesoamérica.

O proxecto vai máis aló do desenvolvemento de técnicas para a determinación de aspectos cualitativos do cacao mesoamericano e establece accións para a xeración de capacidades organizativas fundamentais na implantación e sostibilidade das Indicacións Xeográficas Protexidas para o cacao desta rexión.

Os estudos incluirán aspectos histórico-culturais, tipoloxías de sistemas produtivos, prácticas agronómicas e de xestión postcosecha, ademais da análise do perfil de calidade.

Dedicarase esforzos a facilitar a formación de Consellos Reguladores nos territorios implicados e articularase unha plataforma mesoamericana para a promoción colaborativa das Indicacións Xeográficas, a co-creación, a innovación e a formación e intercambio de experiencias.

O proxecto, cun prazo de execución de tres anos, conta cun orzamento de 798.736 USD, dos cales 200.000 USD son financiados por Fontagro e 598.736 USD son achegados como cofinanciamento polas entidades participantes.

Accións e produtos do proxecto.

A execución do proxecto organízase en 4 accións ou compoñentes:

Compoñente 1.- Identificar factores territoriais determinantes do perfil de calidade do cacao orixinario de rexións tradicionalmente asociadas á actividade cacaotera.

Compoñente 2.- Impulsar a creación de Indicacións Xeográficas do cacao mediante a articulación de organizacións e actores institucionais, o desenvolvemento de estratexias de sustentabilidade organizativa e o fomento da calidade do cacao diferenciado.

Compoñente 3.- Identificar estratexias de valorización territorial complementarias ás Indicacións Xeográficas.

Compoñente 4.- Desenvolver estratexias de xestión do coñecemento, comunicación e transferencia das Indicacións Xeográficas do cacao fino e aromático.

Os resultados do proxecto inclúen monografías e informes, a creación da rede de axentes, obradoiros participativos e actos de co-creación e difusión.

A Fundación Juana de Vega desenvolverá o groso do seu traballo no proxecto nos compoñentes 2 e 3.

No compoñente 2, a Fundación participará no proceso de deseño e organización das Indicacións Xeográficas, dando apoio á articulación de axentes e organizacións clave, ao desenvolvemento de estratexias de sustentabilidade organizativa e á promoción da calidade do cacao diferenciado mediante un estudo piloto para validar as posibilidades de comercialización do cacao diferenciado na industria artesanal do chocolate da Península Ibérica.

No compoñente 3, o traballo da Fundación centrarase no estudo de casos de éxito de valorización territorial das Indicacións Xeográficas noutras rexións do mundo e, unha vez analizados de forma participativa, poder extraer conclusións aplicables ao proxecto. Paralelamente, realizarase unha análise das potencialidades, oportunidades e capacidades que teñen neste ámbito as comarcas participantes de modo que poidan ser valorizadas en estratexias a medio e longo prazo.