Grupo Operativo TERRACTIVA | Apoio a novos entrantes na agroecoloxía

Mellora das capacidades e dos recursos para apoiar no proceso de incorporación a persoas que se instalan na agricultura por primeira vez e que proceden de fóra do sector (novos entrantes), poñendo un énfase especial en modelos agroecolóxicos e producións con alto potencial de crecemento no sector agrario galego.

Proxecto dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciados co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.