Congreso: “Entre Imperio e Nacións: Iberoamérica e o Caribe ao redor de 1810”

Xullo 2010

Os días 5, 6, 7 e 8 de Xullo de 2010, celebrarase na Coruña o Congreso “Entre Imperio e Nacións: Iberoamérica e o Caribe ao redor de 1810

 

Presentación

Ao longo do ano 2010 vaise celebrar o bicentenario do que moitos países de América consideran o inicio da súa independencia. Estamos, por tanto, ante un bicentenario de unha extraordinaria relevancia para entender e interpretar o sentido histórico do espazo compartido entre España e América. É un momento especialmente propicio para que poidamos reformular o sentido das nacións, os pobos, o constitucionalismo, a modernidade, o liberalismo e a construción dos Estados nese espazo rico e plural.

No congreso analizarase o sentido de aquel momento tan singular desde unha perspectiva global e atlántica. Reuniranse un grupo de moi destacados especialistas, procedentes de diversas universidades españolas e americanas, para ofrecer unha análise conxunta (mais que comparativa) da experiencia de aquela crise. Abordaranse as distintas experiencias de disolución imperial, a solución autonómica, a idea e o alcance da independencia, a experiencia dese momento desde o punto de vista do xénero, a raza e a clase social, así como o balance historiográfico da produción recente.

Pola calidade dos seus participantes e o enfoque dos temas que se abordarán, este congreso será un dos máis relevantes de cantos no 2010 se celebren a ambos lados do Atlántico sobre esta cuestión.

Está coordinado por:

  • José María Portillo Valdés
  • Pilar Cagiao Vila

O consello asesor está formado por:

Comité Organizador
Xosé Ramón Barreiro Fernández
María Jesús Baz Vicente
Pilar Cagiao Vila
José María Portillo Valdés
Comité Científico
Antonio Acosta Rodríguez (US)
José Álvarez Junco (UCM)
Justo Beramendi González (USC)
Manuel Pérez Ledesma (UAM)
Ramón Villares Paz (USC)

Axenda

Luns 5

Sesión inaugural

9.00 Acreditación.
9.30 Inauguración oficial.
10.00 Conferencia inaugural
El momento de 1810.
Tulio Halperin Donghi (Berkeley University).
11.00 DESCANSO

Primeira sesión. Crisis dos imperios atlánticos.

11.30 La quiebra del gobierno metropolitano y la crisis del régimen imperial, 1805-1810.
Brian Hamnett (Essex University).
12.15 Una incómoda vecindad: el Brasil y sus fronteras en el contexto revolucionario hispanoamericano.
Joao Paulo G. Pimenta (Universidade de Sao Paulo).
13.00 Fiscalidad y Estado en el espacio atlántico (1787- 1830).
Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá de Henares).
13.45 DEBATE
17.00 Miradas españolas e americanas ás celebracións do Primeiro Centenario da Independencia.
Pilar Cagiao Vila (Universidade de Santiago de Compostela).
17.45 DEBATE
19.00 Conferencia Plenaria
El Bicentenario del inicio de los procesos de Independencia en America Latina.
Juan Paz y Miño (Universidad Católica de Quito-Ecuador), Secretario de la Comisión Bicentenario de Ecuador.

Martes 6

Segunda sesión. Formas de autonomía e independencia.

9.15 El gobierno de los pueblos novohispanos frente a la Constitución de 1812.
Beatriz Rojas (Instituto Mora, México DF).
10.00 ¿Independencia o autonomía? Construcciones historiográficas.
Alfredo Ávila (Universidad Nacional Autónoma de México).
10.45 Identidad y política entre Monarquía, Imperio y Nación.
José M. Portillo (Universidad del País Vasco).
11.30 DESCANSO
12.00 Juntismo, fidelidad y autonomismo.
Inés Quintero (Academia Nacional de la Historia de Venezuela).
12.45 La última fase de la revolución en el norte del subcontinente americano, 1826-1832.
MaríaTeresa Calderón (Universidad del Externado-Colombia).
13.30 DEBATE
18.00 Conferencia:
Disolución de imperios y formación de naciones en perspectiva comparada: de España a la UniónSoviética.
Antonio Annino (Universidad de Florencia).

Mércores 7

Terceira sesión. Significado e consecuencias da independencia.

9.30 Las experiencias constitucionales de las revoluciones norteamericana y haitiana y su influencia en las Antillas.
Frank Moya Pons (Academia Dominicana de la Historia).
10.15 El Caribe hispano durante la independencia de América Latina (1790-1830).
Sergio Guerra Vilaboy (Universidad de La Habana).
11.00 DESCANSO
11.30 Género y Raza en la experiencia de la crisis en el Caribe.
Digna Castañeda Fuertes (Universidad de La Habana).
12.15 Las Antillas y Haití en la edad de las revoluciones.
Franklin W Knight ( Johns Hopkins University, USA).
13.00 DEBATE
19.00 Conferencia:
Utopía y desencanto en Hispanoamérica.
Rafael Rojas. (Centro de Investigación y Docencia Económicas de Ciudad de México).

Xoves 8

Cuarta sesión. Rebelión e resposta.

9.30 La participación popular en las insurrecciones.
Jean Meyer (Centro de Investigación y Docencia Económicas de Ciudad de México).
10.15 La participación popular en las juntas de gobierno peruanas de Huánuco (1812) y Cuzco (1814).
Víctor Peralta (Instituto de Historia CCHS-CSIC).
11.00 DESCANSO
11.30 El insomnio de Bolívar. Definición y tipología de las Independencias latinoamericanas, 1780-1903.
Héctor Pérez Brignoli (Universidad de Costa Rica).
12.15 DEBATE
13.00 Conferencia de Clausura:
As linaxes galegas no proceso revolucionario.
Xosé Ramón Barreiro Fernández (Universidade de Santiago de Compostela).