A Revolución Verde en perspectiva comparada na Península Ibérica

Seminario “A Revolución Verde en perspectiva comparada na Península Ibérica”, dirixido por D. Daniel Lanero Táboas e organizado polo Departamento de Historia Contemporánea e de América da Universidade de Santiago en colaboración coa Universidade Nova de Lisboa. O seminario celebrouse no Centro de Estudos Avanzados, os días 23 e 24 de febreiro de 2007.