Norma de calidade para a planta ornamental de Galicia

Share

Norma de calidade para a planta ornamental producida en Galcia, que permite homoxeneizar a planta producida en distintos viveros.

Share

Información da publicación

Fundación Juana de Vega, Xunta de Galicia, ASPROGA, Plant Plus.

DESCARGAS