A Fundación Juana de Vega participa no proxecto DOWN-TO-EARTH de Interreg Europe

Share

O cambio climático e as súas consecuencias representan un reto común para todas as rexións europeas, especialmente ao ter que afrontar catástrofes naturais coma incendios forestais ou corrementos de terras, que aumentan tanto en frecuencia como en gravidade. As zonas rurais e as comunidades afectadas polo despoboamento e o abandono de terras están especialmente expostas a estas consecuencias.

Cooperación interrexional para unhas zonas rurais sostibles, resilientes e atractivas

DOWN-TO-EARTH reúne a un grupo de organizacións que traballan en distintos aspectos relacionados coa redución do risco de catástrofes e o desenvolvemento rural de rexións de toda Europa, que cren firmemente que reter á poboación e fomentar prácticas sostibles en sectores clave é crucial para frear a deterioración ambiental, e pode contribuír en gran medida á prevención de riscos.

Financiada polo programa Interreg Europe, a asociación traballará conxuntamente para identificar e promover solucións beneficiosas para todas as partes co fin de xestionar, manter e mellorar o capital natural para reducir o risco e o impacto dos desastres ambientais, á vez que se xeran oportunidades económicas e sociais para atraer poboación ás zonas rurais.

Catro anos de aprendizaxe mutua
Grazas á aprendizaxe mutua mediante o intercambio interrexional de experiencias, aumentarán as capacidades das autoridades rexionais e locais, así como das partes interesadas das zonas rurais participantes, para facer fronte aos retos identificados.

O principal obxectivo de DOWN-TO-EARTH é lograr un mellor uso dos instrumentos e recursos dispoñibles, incluídos os fondos da Política de Cohesión nas rexións participantes, co fin último de promover o desenvolvemento sostible e aumentar a resiliencia das comunidades rurais de toda Europa ante o risco de catástrofes.

DOWN-TO-EARTH recibe financiamento do programa Interreg Europe (Grant Agreement IDE: 101094869). O consorcio está composto por 8 socios, e dúas autoridades políticas asociadas, lideradas pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Proxecto Interreg Europe DOWN TO EARTH

Consorcio DOWN-TO-EARTH:

Web do proxecto DOWN-TO-EARTH: www.interregeurope.eu/down-to-earth