Alumnado en modalidade Semipresencial:

Curso semipresencial gratuíto cun itinerario totalmente en liña e outro mixto que combina contidos en liña con sesións presenciais complementarias.

35 horas de formación en liña (8 módulos) e 9 horas de formación presencial (3 sesións de 3 horas cada unha na Fundación Juana de Vega) empregando metodoloxía “Design thinking”.

MÓDULOS EN LIÑASESIÓNS PRESENCIAIS
Modulo 1.- Presentación do proxecto.
Módulo 2.- Seguridade alimentaria.
Módulo 3.- Xestión.
Módulo 4.- Etiquetaxe
Módulo 5.- Canles alimentarias alternativas.
Módulo 6.- Procesado de alimentos.
Módulo 7.- Marketing
Módulo 8.- Casos de estudo. Módulo en formato de conferencia web (4 sesións de 30 minutos)Market place.Grupos de consumidores.Comedores escolares.Agrupación de produtores.
Sesión 1.- Finanzas e custos do branding.
Sesión 2.- Marketing mix: Promoción.
Sesión 3.- Marketing mix: Produto.
Sesión 4.- Marketing mix: Distribución.
Sesión 5.- Visitas técnica a empresas locais: diversificación de produción e canles curtas 
Estudantes en modalidade  “en-liña”:
Para aquelas persoas só interesadas na modalidade a distancia. Requírese a realización dun mínimo de 3 módulos en liña para escoller entre os módulos do 1 ao 8.
Duración estimada dos módulos en liña:
Módulo 1: 1 hora
Módulos 2 e 7: 7 horas
Módulos 3, 4, 5, 6 e 8: 4 horas

Axenda

Calendario

Ata o 7 de setembro. Inscrición

8 de setembro-31 de outubro. Formación en liña. Acceso gratuíto a 35 horas de formación.

15 de setembro – 31 de outubro. Sesións presenciais e conferencias web segundo calendario:

Sesións presenciais na Fundación Juana de Vega:

Sesión 1.- Finanzas e custos do branding. 15 de setembro. 10:00-13:00

Sesión 2.- Marketing mix: Promoción. 22 de setembro. 10:00-13:00

Sesión 3.- Marketing mix: Produto. 29 de setembro. 10:00-13:00

Sesión 4.- Marketing mix: Distribución. 4 de outubro. 10:00-13:00

Sesión 5.- Visita técnica a empresas locais: diversificación da produción e cadeas curtas. 27 de outubro

Módulo 8: Conferencia web a través de MSTeams(4 sesións de 30 minutos):

Xornada 1.- Market place. 14 de outubro. 10:00 h.

Xornada 2.- Agrupacións de consumidores. 17 de outubro. 10:00 h.

Xornada 3.-  Comedores escolares. 21 de outubro. 10:00 h.

Xornada 4.- Asociación de produtores. 24 de outubro. 10:00 h.

Á finalización dos módulos obrigatorios de cada itinerario (incluída a superación do exame tipo test ao final de cada módulo en liña e a realización da enquisa de avaliación da experiencia formativa) dá dereito a obter un certificado de superación do curso.

As persoas interesadas en calquera das dúas modalidades poden inscribirse cubrindo o seguinte formulario:

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é eu_flag-erasmus.jpg

FOOD IMPROV’IDERS is funded by the European Commission within its Erasmus+ Programme, under KA-2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices,
Strategic Partnership for Adult Education
Project Number: 2020-1-FR01-KA204-080640

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é logo_food_improviders_-_logo_2.png