Evento multiplicador Proxecto ERASMUS+ FOODIMPROV´IDERS DE CIRCUÍTOS CURTOS

10 de maio de 2023

PROMOVENDO O SALTO DE ESCALA DOS SISTEMAS AGRARIOS TERRITORIALIZADOS

Desde setembro de 2020, a Fundación Juana de Vega traballa no proxecto FOODIMPROV’IDERS en colaboración con cinco entidades europeas. Este proxecto forma parte da convocatoria Erasmus+ (Asociacións estratéxicas KA204 para a educación de adultos) e o seu principal obxectivo é axudar aos produtores primarios da UE a adquirir coñecementos e habilidades para desenvolver modelos de comercialización baseados en circuítos curtos que lles permitan vender os seus produtos.
Estes modelos, estreitamente vinculados a un territorio, presentan numerosas vantaxes, como a mellora da renda dos produtores, o aumento do recoñecemento e prestixio do sector produtor de alimentos na sociedade, o aumento da satisfacción dos consumidores e o papel importante nas estratexias de valorización dos alimentos. os territorios.
Os principais obxectivos da xornada son presentar ao sector produtor de alimentos as ferramentas desenvolvidas no proxecto e ofrecer un marco de diálogo e intercambio que promova e reforce as iniciativas locais en consonancia coa Axenda 2030 e os obxectivos do Pacto Verde Europeo.

SI ESTAS INTERESADO/A NOS CIRCUÍTOS CURTOS, NON TE PODES PERDER ESTA XORNADA

VIDEOS EVENTO:

Axenda

Programa

9:00-09:30. – Recepción de participantes.

09:30-09:45. – Benvida e presentación da xornada.

09:45-10:05. – Proxecto ERASMUS + Foodimprovíders

10:05-10:30. – Sistemas alimentarios sostibles e resilientes. Que son e como construílos.
Eva Torremocha. Responsable de programa de Alimentación Sostenible. Fundación Carasso.

10:30-11:20. – PANEL 1. ORGANIZACIÓN DA OFERTA E LOXÍSTICA TERRITORIAL
Moderador: José Manuel Andrade. Fundación Juana de Vega
Panelistas
Jon Garai. Ekoalde
Pedro Lloret. CERAI
Alejandro Wonenburguer. Plant on demand.
Eduardo Sanjurjo. Kibus

11:20-11:45. – Programa Horta-Cuina: articulación territorial da pequena e mediana produción coa canle da restauración colectiva nas comarcas de l’Horta de València”
Pedro Lloret. Técnico de Investigación y Dinamización Territorial. CERAI

11:45-12:30. – Pausa- café e networking

12:30-13:20. – PANEL 2. RESTAURACIÓN COLECTIVA COMO CATALIZADORA DOS CIRCUITOS CURTOS.
Moderador: Jorge Blanco. GDR Mariñas-Betanzos
Panelistas:
Margarita Hernández. Ecocomedores Canarias.
Inditex
Miguel Roig. O Biosbardos
Beatriz Ferreira. Escola Infantil A Caracola
Pilar Martínez. Fundación Carasso

13:20-13:45. – Ferramentas dixitais para impulso da competitividade nas canles curtas
Alejandro Wonenburguer. Plant on demand

13:45. Conclusión da xornada e peche