Guía para os propietarios de terreos eólicos

Share

Esta guía pretende servir de apoio aos propietarios de terreos eólicos para mellorar os resultados dos procesos de negociación coas empresas promotoras de parques eólicos.

Share

Información da publicación

Xavier Simón Fernández y Damián Copena Rodríguez