Normativa de calidade da planta ornamental de Galicia

Share

Como noutros ámbitos do sector primario galego, a forte atomización e a falta de asociacionismo provoca dificultades para competir e de acceso aos mercados exteriores, aínda que Galicia conta cunha vantaxe competitiva importante que vén determinada polas condicións climáticas e edafolóxicas. O potencial de Galicia para a produción de planta ornamental está por riba da maioría do territorio nacional e internacional, debido ao rápido crecemento vexetativo e á rusticidade da planta, aspecto este moi valorado polo mercado.

Esta falta de asociacionismo e de concentración do sector está a dificultar a comercialización e provocando que non se poidan satisfacer grandes volumes de planta demandados por países europeos pola falta de homoxeneidade do produto…

Déixanos a túa opinión: Planta ornamental

Share

Información da publicación

DESCARGAS