A Xunta abre hoxe o proceso para aprobar a planificación do litoral, que incorporará un catálogo da paisaxe costeira

Share

O documento que ten que substituír en maio próximo á norma que impide edificar a menos de 500 metros do mar, e que acumula máis de cinco anos de atraso respecto dos prazos establecidos pola Lei do Solo e tres meses sobre o calendario que marcou Feijoo, divide o litoral galego en sete áreas de protección, fronte ás cinco que establecía o plan que deixou esbozado o Goberno bipartito. Esas franxas correspóndense coas zonas da Mariña lucense, as Rías Altas, o golfo Ártabro, o arco bergantiñán, a Costa da Morte, as Rías Baixas e a costa sur. Nesas áreas diferéncianse 35 sectores. Entre as novas ferramentas que achegará o plan para ordenar os usos da costa galega destaca o catálogo da paisaxe litoral.

Ademais, a trintena de expertos recrutados pola Xunta definiron e cartografiado 428 unidades de paisaxe litorais. A información sobre cada unha desas unidades aparecerá estruturada en fichas con textos, mapas e fotografías explicativas, que recollen documentación sobre múltiples aspectos, desde as formas de relevo ata o patrimonio natural, usos do chan, morfoloxía, dinámicas da paisaxe, riscos e impactos. Toda esa información recompilada permite aos técnicos coñecer os obxectivos de calidade de cada ámbito e establecer directrices comúns a eses espazos.

O equipo de Medio Ambiente analizou 200.336 hectáreas, que se dividen no plan para configurar un novo modelo de xestión da costa que diferencia áreas de protección, corredores ecolóxicos e zonas de mellora ambiental e paisaxística.

Fuente: La Voz de Galicia

O Consello da Xunta iniciará hoxe o proceso para a aplicación do plan que debe ordenar os aproveitamentos dos espazos costeiros, coa análise do informe previo á aprobación inicial do documento. O Goberno de Feijoo desvelará as claves dunha planificación que enviará nos próximos días aos 89 concellos afectados e que establecerá algún grao de protección en 142.000 hectáreas da franxa costeira, un 64% máis da superficie que está desde maio do 2007 baixo o paraugas da lei dos 500 metros.