Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes

A Cátedra convocou nos últimos anos varios premios Juana de Vega de Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais en dúas modalidades: dirixida a doutores e dirixida a postgraduados co Máster Universitario en Historia Contemporánea.

  • Modalidade A: Premio de 6.000 €. Dirixida a Doutores que realicen a súa investigación nalgún dos ámbitos aos que estivo vinculada a figura de Dña. Juana de Vega: Liberalismo, Historia Política, Historia Agraria, e Historia de xénero na Idade Contemporánea.
  • Modalidade B: Premio de 2.000 €. Dirixida a Postgraduados con “Máster Universitario en Historia Contemporánea” que teñan realizado o seu Traballo de fin de Máster nalgún dos ámbitos mencionados na modalidade A

 

VI Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes (2013)

Recaeu na modalidade A, dirixida a doutores, no traballo “Representacións de xénero no cine español, 1939-1982: figuras e fisuras“, de Aintzane Rincón Díez. A modalidade B do Premio quedou deserta.

V Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes (2012)

Recaeu na modalidade A no traballo “O peso da nación. Nicola Bonbaci, Paul Marion e Oscar Pérez Solís na Europa deentreguerras“, de Steven Forti.

O Premio recaeu na modalidade B no traballo “A consolidación social do franquismo. A influencia da Guerra Civil nos soldados deFranco (1936-1940) ” de Francisco Jorge Leira Castiñeira.

IV Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes (2011)

Recaeu na modalidade A no traballo “Acción colectiva feminina en Madrid, 1909-1931“, de Marta do Moral Vargas. Na Modalidade B o premio recaeu no traballo “Política educativa e prácticas represivas do proceso de reorganización nacional. Arxentina, 1976-1983“, deJulio Lisandro Cañón Viorín.

III Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes (2010)

Dotado con 2.000 euros e a publicación do traballo gañador na Colección Cátedra Juana de Vega na serieCuadernos de Investigación. A convocatoria foi dirixida a Postgraduados que realicen a súa investigación en Historia Contemporánea, e preferentemente en torno a algún dos ámbitos aos que quedou vinculada a figura de Juana de Vega: Liberalismo, Historia Agraria, Beneficiencia e Historia de Xénero.

O Premio recaeu no traballo que leva por título: “En defensa do seu. Propiedade forestal e conflitividade social durante o Franquismo. Os montes veciñais de Cerceda (A Coruña) ” de Araceli Freire Cedeira.

O xurado do Premio acordou tamén propoñer para a súa publicación un segundo traballo que leva por título: “O campo enmovemento: ou papel do sindicalismo labrego non rural galego nontardofranquismo na primeira etapa democrática (1964-1986) “, de Alba Díaz Geada.

II Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes (2009)

Dotado con 1.500,00 € e a publicación do traballo premiado na Colección Juana de Vega serie Cadernos de Investigación. O Tribunal, composto polos catedráticos X.R. Barreiro Fernández, R. Villares Paze o profesor titular José Mª Portillo, acordaron deixar deserta esta convocatoria.

I Premio Juana de Vega para Xóvenes Investigadores (2008)

Cunha dotación de 1.000,00 euros e a publicación do traballo premiado. O xurado estivo formado por D. Xosé Ramón Barreiro Fernández, D. Ramón Villares Paz e Dª. María Jesús Baz Vicente.

O gañador e resultou ser D. Alfonso Amorín Iglesias co traballo: Imaxe e repercusións da Guerra de Cuba en Galicia (1895-1898).