O malestar na democracia

Outubro 2014

Neste “Faladoiro sinténtase reflexionar sobre a valoración da opinión pública das institucións españolas antes da crise ata o presente.

Neste Faladoiro sinténtase reflexionar sobre a valoración da opinión pública das institucións españolas antes da crise ata o presente. No caso español o malestar da democracia non se reduce aos resultados socio – económicos da acción pública ou a falta de soberanía, apreciase unha degradación das institucións democráticas no plano estritamente político, unha incongruencia entre os principios democráticos e as prácticas realmente existentes. Pero esta cuestión non é exclusiva de España sino que tamén se produce noutras sociedades avanzadas occidentales sendo obxeto dun creciente debate social.

Coordinador: Justo Beramendi

Relatores:

  • José Fernández Albertos
  • Ignacio Sánchez Cuenca
  • Xaime Subiela

DESCARGAS