Galicia no contexto global: ¿ un país periférico?

Abril 2014

Este “faladoiro” ten por obxecto analizar a imaxe externa (e interna) de Galicia no mundo.

Este faladoiro ten por obxecto analizar a imaxe externa (e interna) de Galicia no mundo, valorar os retos e limitacións da posición xeográfica que ocupa e inserila nun contorno europeo de crise económica.

Coordinador: Ramón Villares

Relatores:

  • Antón Costas
  • Lourenzo Fernández Prieto
  • Kirsty Hooper
  • Xaquín Fernández Leiceaga