Capital natural: identificación, contabilidade e valorización de servizos ecosistémicos e infraestrutura verde municipal

6, 7 e 28 de outubro de 2023

A actividade proposta é unha xornada formativa de tres días de duración, cun total de 16 horas, cun enfoque teórico-práctico que combinará o formato de clases teóricas, impartidas por especialistas en capital natural, biodiversidade e por arquitectos da paisaxe.


A Fundación Juana de Vega organiza, co apoio da Deputación da Coruña, as xornadas Capital natural: identificación, contabilidade e valorización de servizos ecosistémicos da infraestrutura verde municipal.

Continuando coas campañas formativas de anos anteriores en materia de infraestrutura verde e servizos ecosistémicos, a Fundación Juana de Vega acolle os días 6, 7 e 28 de outubro de 2023 esta actividade máis específica dirixida aos equipos técnicos municipais e profesionais interesados na xestión e conservación das infraestruturas e espazos verdes municipais, en base aos principios teóricos e prácticos dos servizos ecosistémicos.

Esta formación quere responder tamén a unha necesidade detectada no sector xa que a escaseza destes técnicos especializados tradúcese na perda directa de oportunidades de acceso a financiación europea para o desenvolvemento de proxectos de planificación que teñan en conta criterios ecolóxicos e medioambientais.

Obxectivos
A actividade proposta é unha xornada formativa de tres días de duración, cun total de 16 horas, e cun enfoque teórico-práctico que combinará o formato de clases teóricas, impartidas por especialistas en capital natural, biodiversidade e arquitectos da paisaxe.

As metas propostas son:

  • Formar os técnicos municipais e profesionais independentes na estratexia europea, nacional e galega de infraestrutura verde e na planificación ecolóxica.
  • Avanzar na implementación da metodoloxía de identificación, delimitación e cálculo de servizos ecosistémicos e a súa aplicación na planificación territorial e o deseño de espazos públicos, seguindo as competencias atribuídas aos municipios pola estratexia estatal de infraestrutura verde e conectividade e restauración ecolóxicas.
  • Informar das liñas de financiamento de proxectos e iniciativas de solucións baseadas na natureza e de infraestrutura verde.
  • Divulgar boas prácticas na xestión de espazos urbanos desde o prisma do capital natural.

A quen está dirixido
As xornadas están enfocadas a profesionais que desenvolvan a súa actividade no eido do deseño, execución e xestión de espazos públicos, técnicos municipais e estudantes.

Lugar
Sede da Fundación Juana de Vega,
San Pedro de Nós (Oleiros)

Matrícula sesións dos 6-7/10
Prazas: 25
Matrícula: 20€ e estudantes de balde.

Custo sesión do 28/10
Gratuíta

Rexístrate cubrindo o formulario

Nome *
Apelidos *
Enderezo electrónico *
Teléfono *
DNI *
Perfil profesional *
Entidade na que traballas (se procede):
Enderezo postal *
Concello *
Código postal *
Provincia *
País *

Axenda

Venres, 6 de outubro (10.00 a 18.30h)

10.00 a 11.00h.- Marco conceptual e legal da infraestrutura verde e os servizos ecosistémicos. Pedro Calaza, director da Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega.

11.00 a 11.30h.- Pausa-café

11.30 a 14.00h.- 1ª sesión. Introdución ao capital natural. Jesús Carrasco, xerente técnico de capital natural e biodiversidade de NTT Data.
Contido:
– Por que incorporar o capital natural no espazo urbano?
– O capital natural na renaturalización urbana.
– Capital natural: activos naturais e servizos ecosistémicos.
– Contabilidade e valoración do capital natural. Espazos operativos

15.30 a 18.30h.- 2ª sesión. O capital natural como ferramenta de xestión e conservación. Jesús Carrasco, xerente técnico de capital natural e biodiversidade de NTT Data.
Contido:
– Definición da liña de base. Caracterizacións ambientais, legais e sociais.
– Construción dun modelo de contabilidade de activos naturais.

 

Sábado, 7 de outubro (9.30 a 14.30 horas)

9.30 a 11.30h.- 3ª sesión. Valoración de servizos ecosistémicos.
Jesús Carrasco, xerente técnico de capital natural e biodiversidade de NTT Data.
Contido:
– Definición e identificación de servizos ecosistémicos.
– Métodos de cuantificación e valoración.

11.30 a 12.00h.- Pausa-café

12.00 a 14.30h.- 4ª sesión. Taller formativo: cambio de paradigma no modelo de xestión.
Jesús Carrasco, xerente técnico de capital natural e biodiversidade de NTT Data.
Contido:
– Definición do espazo operativo seguro (EOS).
– Identificación de riscos e de oportunidades.
– Definición de plans de xestión adaptativos baseados en solucións baseadas na natureza, a xestión, a infraestrutura ou a gobernanza.

Durante as sesións formativas, alternarase traballo práctico mediante a solución en grupo dun caso de estudo seleccionado polo alumnado. Desta maneira, búscase non só transmitir a lóxica de traballo do capital natural, senón tamén levala á práctica capacitando así ao alumnado para a súa futura implementación na súa contorna de traballo. Os participantes deberán traer un ordenador portátil.

 

Sábado, 28 de outubro (9.30 a 14.00 horas)

9.30 a 11.00h.- Liñas de financiamento de solucións baseadas na natureza e de infraestrutura verde. Nuria Preciado, técnica da Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

11.00 a 11.30h.- Pausa-café

11.30 a 12.30h.- Exemplos de boas prácticas nacionais e/ou internacionais. Luis Paulo Ribeiro, profesor do Instituto Superior de Agronomía da Universidade de Lisboa.

12.30 a 14.00h.- Deseño e xestión de espazos naturais desde o prisma dos servizos ecosistémicos. Juan Carlos Verona, consultor da empresa CESYT, consultoría estratéxica de servizos e territorio.

 

Descargar programa en PDF