Publicada a lista provisional de admitidos e excluídos para a realización de prácticas académicas externas extracurriculares na Cátedra Juana de Vega

Share

As persoas excluidas disporán dun prazo de dez días a partir do seguinte á publicación desta resolución no taboleiro electrónico para, de ser o caso, podan enmendar a causa que motivou a exclusión, quedando definitivamente excluidas de non facelo. Poderán achegar documentación que estimen oportuna e/ou presentar reclamación ante a Vicerreitoría de Planificación e Proxección Estratéxica.

Convocatoria

Lista provisional

Rematado o prazo de presentación de solicitudes establecido na Resolución Reitoral de 26 de febrero de 2019 pola que se convocaban prácticas académicas extracurriculares nas Cátedras Institucionais da USC para o curso académico 2018/19, a continuación pódese descargar a relación provisional de persoas admitidas e excluidas.