O peso da nación: Nicola Bombacci, Paul Marion e Óscar Pérez Solís na Europa de entreguerras

Share

O peso da nación. Nicola Bombacci, Paul Marion e Óscar Pérez Solís na Europa de entreguerras, segunda entrega da serie “Monografías” das «Publicacións dá Cátedra Juana de Vega», ten o seu fundamento na tese doutoral do autor, que foi galardoada co premio para teses doutorais da Cátedra e o accésit do Premio Miguel Artola da Asociación de Historia Contemporánea. A obra aborda o tránsito de dirixentes políticos desde formacións de esquerda a organizacións políticas e sindicais fascistas en Italia, Francia e España nos anos comprendidos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Grazas á utilización de fontes primarias (fondos archivísticos, publicacións periódicas, panfletos e opúsculos), o autor afonda exhaustivamente no tránsito de Nicola Bombacci do socialismo maximalista ao fascismo mussoliniano, pasando polo comunismo; no tránsito de Paul Marion do comunismo ao colaboracionismo vichyssois, pasando polo neosocialismo e o Partido Popular Francés, e no tránsito de Óscar Pérez Solís do socialismo democrático ao falangismo, pasando polo comunismo e o catolicismo social. A deriva ideolóxica dos tres personaxes permite, en conclusión, perfilar reflexións comparativas sobre a cuestión do tránsito da esquerda ao fascismo na Europa de entreguerra, poñendo de relevo elementos comúns ás tres traxectorias biográficas estudadas.

Share

Información da publicación

651 p.
170 mm x 240 mm
2014
ISBN-13: 978-84-15876-81-6

Precio

PVP: 30€ + Gastos de envío.