O plan do litoral desbloquea o 7% do solo na franxa dos 500 m

Share

A aprobación inicial do plan que ordenará a protección e usos do chan costeiro implica o levantamento desde hoxe da prohibición cautelar de edificar no 7% da superficie urbanizable situada a menos de 500 metros do mar que o bipartito blindó por lei hai tres anos. O plan mantén a suspensión de toda actividade urbanística en 6.858 das 7.372 hectáreas paralizadas pola norma dos 500 metros, e retira o veto ao ladrillo nas 514 restantes, distribuídas en 259 chans.

A ordenación do litoral, en cuxa tramitación a Xunta dá un paso máis para cumprir unha materia na que leva máis de 5 anos de atraso sobre o prazo que se deu na Lei do Solo, acaba con esa referencia dos 500 metros e estende a prohibición de calquera uso residencial en 2.792 hectáreas máis aló desa área. Feijoo tirou onte desa prolongación da zona protexida para subliñar que as 9.650 hectáreas que en conxunto paraliza o plan incrementan nun 31% a superficie blindada na costa respecto da lei dos 500 metros, á que o actual Goberno engadiu dúas prórrogas. Aínda que a transcendencia social e económica da protección non pode ser a mesma na zona máis próxima á costa -a máis exposta á demanda urbanística- que na máis distante.

Apertura na Coruña

Esa presión tampouco é a mesma en todos os concellos, o que condiciona o impacto real das medidas. Por iso a prohibición en 469 hectáreas de chan urbanizable en Sanxenxo, onde o veto esténdese a 678 fose dos 500 metros, ten máis calado que a paralización de 1.503 en Ponteceso, que aínda que é o concello con máis terreo bloqueado está exposto a menos tensións urbanísticas. Polo mesmo motivo, o plan terá máis efecto en Cervo (528 hectáreas paralizadas a menos de 500 metros), Foz (503) e Vilagarcía (461 na franxa e 652 fose).

Por contra, os concellos con máis chan urbanizable preto da costa no que o plan retira a prohibición son A Coruña (148 hectáreas), Sanxenxo (39) e Boiro (36). A cidade da Coruña concentra, xa que logo, o 29% de toda a superficie costeira na que se levanta a moratoria cautelar, unha proporción que tamén relativiza a decisión da Xunta respecto á blindaxe total da norma dos 500 metros.

En todo caso, a fotografía do plan do litoral non é definitiva. De feito, o documento que hoxe publica o Diario Oficial de Galicia mostra variacións significativas sobre o que presentou en xaneiro o Goberno de Feijoo. Dunha estimación de paralizar 3.000 hectáreas urbanizables a menos de 500 metros pásase a 6.858. Ademais da exclusión dos concellos nos que o plan non será de aplicación por contar con achaiaduras adaptadas á lei 9/2002 (Vigo, Oleiros, A Pobra do Caramiñal, Laxe e Paderne), Medio Ambiente explica a diferenza pola aposta por un criterio restritivo en todos os chans que puidesen ofrecer dúbidas de compatibilidade co plan do litoral. Haberá que ver a evolución no documento definitivo, previsto para decembro, aínda que o conselleiro Agustín Hernández, asegurou onte que o inicial está «moi preto de ser ou que Galicia necesita».

Feijoo resaltou que «agora se haberá un plan onde antes había unha prohibición» e que se pode actuar sen desprotexer e protexer sen paralizar». Proclamou a «vocación de consenso» da Xunta cunha planificación que agora inicia a exposición pública antes da súa aprobación definitiva. Os concellos terán dous anos para adaptarse.

Fuente: La Voz de Galicia

O documento mantén a prohibición de edificar en 6.858 hectáreas nesa área e amplíaa en 2.800 máis aló