O espazo que ocupa Ence-Elnosa volverá ao dominio público de Costas no 2018

Share

O espazo que agora ocupa o complexo industrial de Lourizán, formado por Ence-Elnosa, volverá ao dominio público marítimo-terrestre cando as factorías sexan trasladadas, previsiblemente antes do 2018 por imperativo da lei de Costas. Así o asegurou onte o goberno local ao presentar as previsións do plan de ordenación de Pontevedra sobre chan industrial.

O concelleiro encargado da nova planificación, César Mosquera, foi meridianamente claro en torno ao futuro do asentamento fabril. «Con respecto a Lourizán -sinalou- a previsión é que quede como legalmente corresponde, que é integrado non dominio público marítimo-terrestre, trasladado ou non ao Concello».

Respecto ao proceso a seguir, Mosquera recordou que o complexo goza agora «dunha concesión» e que, no futuro, se reintegrará ao dominio público marítimo-terrestre, é dicir, á propiedade pública do Estado pola que vea Costas.

O concelleiro nacionalista deixou así mesmo sentado que non haberá posibilidades de aproveitamento construtivo xa que a reintegración farase «sen nengunha posibilidade de edificabilide nin nada que se asemelle».

«Desde a lei de Costas de 1988 non dominio público está prohibido que haxa ningunha posibilidade de facer un aproveitamento lucrativo», indicou o concelleiro con advertencia de expresa de que se dirixía a persoas «preocupadas polo futuro» do complexo, pero que «descoñecen» as condicións legais nas que se atopa actualmente.

O espazo do complexo industrial aparecerá no plan de ordenación como zona libre «para uso e goce dá cidadanía» e así está «pactado» coa Dirección Xeral de Urbanismo, segundo sinalou o concelleiro, quen dixo que se abordaron coa Administración Autonómica varios aspectos esenciais do plan, entre eles, os que incumben ao litoral.

O goberno local medita agora as posibilidades de tratamento e recuperación do espazo ocupado polo complexo fabril, pero sempre baixo a perspectiva de non edificar.

Fuente: La Voz de Galicia

O plan de ordenación deixará os terreos para uso libre da cidadanía e a edificación privada estará vetada