Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias.

Programa de apoio a empresas e emprendedores dos sectores agroalimentario, forestal, pesqueiro e marisqueiro, así como proxectos e servizos noutros campos relacionados co anterior, que contribúan ao desenvolvemento do medio rural de Galicia.

KICAP: Impulsando o coñecemento e a innovación no rural co apoio da PAC”

KICAP é un proxecto coordinado pola Fundación Juana de Vega e financiado polo Programa de medidas de información no ámbito a política agrícola común (IMCAP) da Unión Europea

Servicio de estudos e informes sectoriais

Informes sectoriais periódicos con información cualitativa e cuantitativa en áreas de interese para o sector agrario de Galicia.

Estratexia de dinamización do sector cárnico de Galicia

A estratexia de dinamización do sector cárnico de Galicia tenta construír de maneira colaborativa, coa participación de todos os axentes dos diferentes elos da cadea, o marco conxunto de actuación que impulsen o potencial do sector da produción e a transformación de carne no período 2021-2030.

Outras

Vilas en flor

Un recoñecemento ao labor dos municipios por mellorar o seu espazo urbano

Observatorio Eólico de Galicia

O Observatorio Eólico de Galicia (OEGA) é unha ferramenta de investigación, información, asesoramento e consulta para todas as persoas, empresas e colectivos interesados na enerxía eólica de Galicia.

Doazóns

A Fundación Juana de Vega é unha entidade non lucrativa, de interese público galego e de natureza privada, constituída no ano 1872 por Dª Juana de Vega, unha muller ilustrada e liberal, que ao finar sen descendencia, deixou todo o seu patrimonio para constituír esta Fundación, co obxectivo de mellorar as condicións de vida das persoas que vivían no medio rural.

Investigación

Grupos Operativos

Novas