Crease o Observatorio da Mobilidade de Terras de Galicia, que ten como obxectivos identificar as dinámicas do mercado de terras rústicas en Galicia

Share

Santiago, 29 de decembro de 2016.– As Conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, e de Medio Ambiente e Territorio, Beatriz Mato, o Conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, o Reitor da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Juan Viaño, e o Presidente da Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez, veñen de asinar un convenio para o seguimento da mobilidade e do mercado da terra agraria en Galicia, así como para o intercambio de información entre estas entidades.

A través da sinatura deste documento establécese unha metodoloxía de seguimento da mobilidade de terras rústicas de Galicia para mellorar a transparencia dos mercados e coñecer as dinámicas que se dan a nivel parroquial/municipal e no conxunto da Comunidade, co obxectivo de ofrecer a todos os axentes implicados información válida para a toma de decisións. O fin último é poder deseñar e implantar políticas que melloren o aproveitamento da terra o dos recursos do territorio.

A través desta colaboración espérase identificar os obstáculos e problemas existentes para o funcionamento dos mercados da terra e buscar posibles solucións, co fin de aumentar a base territorial das explotacións agrícolas e gandeiras e poñer a disposición de novas iniciativas empresariais no eido rural, terras en estado de abandono para a súa posta en produción.

Os conselleiros do Medio Rural, çngeles Vzquez, de Facenda, Valeriano Martnez, e de Medio Ambiente e Ordenacin do Territorio, Beatriz Mato, asinarn un convenio de colaboracin coa Fundacin Juana de Vega e a Universidade de Santiago de Compostela para a observacin da mobilidade e o mercado da terra en Galicia.

Inicios do observatorio

Este convenio que agora se vén de asinar, xorde das propostas e recomendacións que resultaron do proxecto “Propiedade, mobilidade de terras e valorización territorial” desenvolvido nos anos 2013 e 2014 entre Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), a Fundación Juana de Vega e a USC. Neste proxecto analizáronse as distintas fontes de información relevantes para o estudo da mobilidade e identificáronse obstáculos á mesma, e sobre todo avanzouse nunha metodoloxía de intercambio e tratamento de datos que agora terá continuidade no tempo a través do Observatorio.

Deste proxecto concluíuse que as fontes máis axeitadas para obter información sobre as dinámicas de mobilidade de terras son os datos xestionados directamente polo Banco de Terras e os derivados do Imposto de Transmisións Patrimoniais. Tamén era preciso acceder ao Sistema de Información Xeográfica Catastral (Sixca) e ao Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (Sixpac), que permiten obter unha aproximación a mecanismos de mobilidade de terras non documentados como os contratos orais de arrendamento, cesións e/ou permutas. No marco do Observatorio analizaranse ademais os indicadores do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) e ao mapa de aptitude produtiva do solo, entre outros, para facer unha aproximación sistemática ao comportamento da oferta e a demanda potenciais de terras rústicas en Galicia a nivel parroquial, municipal e autonómico.

Para facer posible a creación e funcionamento do Observatorio era imprescindible a implicación da Axencia Tributaria de Galicia e do Instituto de Estudios do Territorio neste convenio, para deste xeito establecer un marco de colaboración institucional co que se compartan datos de xeito habitual e estable no tempo entre os organismos encargados da súa custodia para poñelos ao servizo do interese xeral de Galicia, neste caso centrado no eido rural.

Crease o Observatorio da Mobilidade de Terras de Galicia, que ten como obxectivos identificar as dinámicas do mercado de terras rústicas en Galicia, dotalo dunha maior transparencia tanto para axentes privados e públicos, e ofrecer información relevante para a adopción de políticas públicas que permitan unha máis efectiva mobilización produtiva das terras.