Proxectos

O principal obxectivo deste proxecto de investigación é analizar o impacto económico e social da enerxía eólica no mundo rural galego. Para isto, crearase unha base de datos que recolla os principais resultados sociais e económicos da instalación de parques eólicos no rural galego. Este obxectivo xeral disgregarase nos seguintes subobxectivos: O equipo de investigación do proxecto, está dirixido