Proxectos

A escasa mobilidade da terra agraria en Galicia lastra a produtividade e a competitividade do sector primario e en particular, do sector gandeiro de vacún de leite. Por iso, esta investigación pretende mellorar o coñecemento da mobilidade das terras con aptitude produtiva agraria, fixándose os seguintes obxectivos: Este proxecto foi desenvuelto polo grupo de investigación “Laboratorio do Territorio” da

O principal obxectivo deste proxecto de investigación é analizar o impacto económico e social da enerxía eólica no mundo rural galego. Para isto, crearase unha base de datos que recolla os principais resultados sociais e económicos da instalación de parques eólicos no rural galego. Este obxectivo xeral disgregarase nos seguintes subobxectivos: O equipo de investigación do proxecto, está dirixido