A Fundación Juana de Veiga inicia un curso de formación para mellorar o coñecemento no cultivo da vide e na elaboración e cata de viños

Share

Oleiros, 5 de febreiro de 2014.- A Fundación Juana de Vega acolle desde hoxe os cursos Básico e Avanzado de Viticultura e Enoloxía, organizados en colaboración co Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (CFEA Guísamo). O obxectivo deste ciclo de formación, que se inaugura ás 16.30 horas na sede da Fundación, é ofrecer aos asistentes os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para levar a cabo todas as operacións de implantación, mantemento do viñedo e procesos enolóxicos, fundamentalmente adaptado á comarca que abarca a Indicación Xeográfica Protexida ?Viños dá Terra de Betanzos?. O curso básico permitirá aos alumnos adquirir uns coñecementos iniciais en viticultura e enoloxía atlántica, para o que se intercalará a formación teórica coa práctica na finca experimental do CFEA de Guísamo. Pola súa banda, o curso avanzado será un curso eminentemente práctico que permitirá ao alumnado a realización de todas as tarefas necesarias, tanto en campo como en adega, para a obtención, en primeiro lugar, dunha uva de calidade e posteriormente, a través do proceso enolóxico, elaborar un viño de calidade diferenciada, sempre baixo a supervisión e dirección do profesorado do curso.

Para unha mellor comprensión da fenoloxía da vide, os cursos impartiranse de forma descontinua, adaptándose ao ciclo vexetativo desta. Continuarán coa elaboración do viño e finalizarán cunha cata do produto elaborado a finais do mes de decembro. As sesións prácticas realizaranse na finca experimental do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, onde os alumnos levarán a cabo as tarefas de poda, instalación do viñedo, laboreo, elaboración de viños ou cata. Tamén se realizarán tarefas de atado, poda en verde, guiado e prácticas na adega. O curso finalizará coa visita a un viñedo e a unha adega dunha comarca vitivinícola galega.

O obxectivo dos cursos é ofrecer ao alumnado unha formación integral, de dous niveis, do proceso de elaboración de viños de calidade desde a fase inicial de coidado da vide, estudo do seu ciclo vexetativo e reprodutivo, tipos de variedades ou mellora varietal, pasando polo establecemento do viñedo a nivel técnico e culminando coa organización da recolección.

No que respecta á formación en enoloxía, ofreceranse todas as nocións teóricas e prácticas ao redor da maduración da uva, a vendima, a elaboración de viños brancos e tintos, a conservación, os problemas máis comúns dos mostos durante o seu proceso de elaboración e o envasado. Ademais, os asistentes poderán coñecer a lexislación sobre adegas, denominacións de orixe, asociación e cooperación ou comercialización. Por último, iniciarase aos asistentes nos mecanismos e usos da cata.

Este ciclo formativo resulta de vital importancia para zonas xeográficas como as de Terra de Betanzos, xa que a validación e apertura á comercialización de variedades ancestrais como o Branco Lexítimo, grazas a unha investigación impulsada pola Fundación Juana de Veiga, abre grandes posibilidades de desenvolvemento do sector e de xeración de riqueza e emprego para a comarca. Ademais, está a cobrar gran importancia a produción e desenvolvemento doutras elaboracións transversais como a sidra, que empeza a cobrar protagonismo nas canles de distribución e estase pondo en valor como un produto de consumo.

Os cursos básico e avanzado, que se desenvolverán desde febreiro até o mes de decembro, son de especial interese para a comarca de Betanzos, onde a elaboración de viños de calidade converteuse nunha nova vía para a xeración de emprego e riqueza.

Esta formación abarca desde a implantación e mantemento de viñedos até a elaboración dos viños, a cata e a comercialización.